Tytuł Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
ISSN 2391-9167
Wydawca Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
2005, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Kazimierz Karol Parszewski s. 5-6
Nowa Gospodarka: istota i charakterystyka zjawiska Maria Greta Witold Kasperkiewicz s. 7-14
Kryteria przynależności do unii walutowej w świetle teorii optymalnego obszaru walutowego Dariusz Urban s. 15-28
Dylematy i uwarunkowania tworzenia gospodarki opartej na wiedzy Edyta Dworak s. 29-41
Zasada spójności społeczno-ekonomicznej szansą na rozwój polskich regionów Artur Życki s. 43-55
Istota procesów innowacyjnych w gospodarce rynkowej Kazimierz K. Bloch Witold Kasperkiewicz s. 57-76
Dyrektywy Nowego i Globalnego Podejścia oraz oznakowanie CE Janusz Kornecki s. 77-83
Koncepcje zmniejszania skali bezrobocia Stanislaw Tadeusz Kurpiewski Maria M. Parzychowska-Kurpiewska s. 85-102
Umacnianie gwarancji swobody działalności gospodarczej Kazimierz Karol Parszewski s. 103-112
Deficyt budżetowy na tle polityki pieniężnej systemu bankowego Robert Drewnowsko s. 113-118
Analiza projektu budżetu państwa na 2005 rok Stanisław Tadeusz Kurpiewski Maria M. Parzychowska-Kurpiewska s. 119-129
Sektor ubezpieczeń społecznych w rolnictwie Andrzej Bieńkowski s. 131-146