Tytuł Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
ISSN 2391-9167
Wydawca Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
2006, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój koncepcji zarządzania jakością - od rewolucji przemysłowej do globalizacji Kazimierz Krzysztof Bloch s. 5-31
Strategiczne aspekty marketingu w portach morskich Olga Dębicka s. 33-44
Analiza efektywności wdrożonego systemu zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa branży budowlanej Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 45-57
Wybór dostawcy z zakresu usług outsourcingowych w IT Karol Kreft s. 59-66
Analiza konkurencyjności Hurtowni Centrum w Ostrołęce metodą pięciu sił Portera Stanisław Tadeusz Kurpiewski Maria M. Parzychowska-Kurpiewska s. 67-83
Społeczno-ekonomiczne implikacje bezrobocia Ireneusz Antoni Lemański s. 85-114
Zewnętrzne i wewnętrzne determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw regionu warmińsko-mazurskiego Jacek Michalak Dariusz Waldziński Magdalena Wojarska s. 115-133
Struktury macierzowe w Policji - nadzieje i zagrożenia Grzegorz Olszewski s. 135-142