Tytuł Polilog. Studia Neofilologiczne
ISSN 2083-5485
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Polilog. Studia Neofilologiczne
2014, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Закат Европы" Освальда Шпенглера в философском и литературоведческом дискурсе Anna Stiepanowa s. 5-20
Naród rosyjskich europejczyków we francuskiej rossice XVIII – początku XIX wieku (Charles’a Massona, Madame de Staël, Jacques’a Ancelota) Jolanta Kazimierczyk s. 21-34
Русская тема в "Рейне" Виктора Гюго Aleksiej Oszczepkov s. 35-43
Зинаида Гиппиус о Чехове-драматурге Tadeusz Osuch s. 45-52
Tropem "Wspomnień" Anny Aksakowej : europejskie spojrzenie na Rosję carską Daria Ambroziak s. 53-60
Wątki klasyki zachodnioeuropejskiej w interpretacji Mariny Cwietajewej Halina Mazurek s. 61-69
Intertextuelle Beziehungen in den Werken von Marina Zwetajewa und Michal Wrube Inna Panek s. 71-78
Дхарма Даниила Хармса Czesław Andruszko s. 79-85
Motyw samobójstwa w prozie emigrantów pierwszej fali uchodźstwa rosyjskiego Patryk Witczak s. 87-95
Антиутопия в романах В. Набокова "Приглашение на казнь" и Т. Толстой "Кысь" Natalia Popovich s. 97-109
Имя – псевдоним-мистификация в жизни и творчестве Ромена Гари (Романа Кацева) Maria Galimska s. 111-122
Irina Saburova i jej miejsce w przestrzeni emigracyjnej Izabela Dziermańska s. 123-130
Проблема авторского мифа в романе А. Ильченко "Козацькому роду нема переводу, абож Мамай і чужа молодиця" Valentyna Narivskaja s. 131-140
Время в "Московской саге" Василия Аксенова: "Поколение зимы" Irina Lach s. 141-154
Пространственные мифологемы в романе В. Аксёнова "Москва Кваква" Fiodor Kapica Tatiana Kolyadich s. 155-167
Konfrontacje Rosji z Zachodem w rosyjskiej prozie alternatywno-historycznej : "Wariant >>Bis<<" Siergieja Anisimowa Andrzej Polak s. 169-181
Геноцид у американсько-російському компаративному дискурсі (В. Стайрон "Вибір Софі",А.Кузнєцов "Бабин Яр") Jelena Bieżan s. 183-193
Forest as inspiration for literature created at the court of Henry II Plantagenet Idalia Smoczyk-Jackowiak s. 195-204
Idee a język i tożsamość narodowa mieszkańców dawnych południowo-wschodnich kresów Rzeczypospolitej : uwagi : na materiale druków typografii bazyliańskich (XVIII wiek) Joanna Getka s. 205-216
Семантические процессы в лексике национального языка как отражение развития национальной культуры Elvira Sorokina s. 217-228
«Семантические хамелеоны» как маркеры раскола мира в сознании людей Aleksandr M. Kaluta s. 229-246
Сниженная лексика в современном русском политическом дискурсе Robert Szymula s. 247-254
Из истории русского глагола – перфект (на основании "Радзивиловской летописи") Anna Kulik s. 255-266
Обучение русскому языку взрослых в европе : опыт работы в европейских проектах Antonina Żukovskaja Igor Żukovskij s. 267-274
Zur textlinguistischen Relevanz lexikalischer Einheiten Oleksij Prokopczuk s. 275-283
Zweisprachigkeit im deutschen Frühmittelalter : kulturelle, philologische und linguistische Phänomene Monika Schönherr s. 285-294
Z obserwacji nad tożsamością kulturową w kontekście przekładu : przyczynek do dyskusji Joanna Nawacka s. 295-303
Od idei jedności wyznaniowej do ukształtowania się tożsamości kulturowo-narodowej na pograniczu polsko-ruskim w piśmiennictwie XIX wieku Witold Kołbuk s. 305-315
"Вадим Сидур и Карл Аймермахер «О деталях поговорим при свидании...»", Переписка, составление, подготовка текста и комментарии В. Воловникова, Москва 2004 : [recenzja] Joanna Mianowska В. Воловникова (aut. dzieła rec.) s. 317-321
"Зарубежная литература ХХ века. Практикум. Учебное пособие (1940-1990-е годы)", Т. В. Лошакова, А. Г. Лошаков, Москва 2010 : [recenzja] Beata Wegnerska А. Г. Лошаков (aut. dzieła rec.) Т. В. Лошакова (aut. dzieła rec.) s. 323-325
"Осенние клёны. Антология корейской поэзии VIII-XIX столетий в русских поэтических переводах", Гиперион 2012 : [recenzja] Siergiej Kormilow s. 327-333
"От Адамовича до Цветаевой. Литература, критика, печать Русского зарубежья", Олег Коростелёв, Санкт-Петербург 2013 : [recenzja] Patryk Witczak Олег Коростелёв (aut. dzieła rec.) s. 335-338
"Крэскі да артрэтаў мастакоў з Заходняй Беларусі", Сяргей Гваздзёў, Mінск 2013 : [recenzja] Galina Nefagina Сяргей Гваздзёў (aut. dzieła rec.) s. 339-342
"А.М. Ремизов и русская литература ХIХ-ХХ вв.: рецепция, рефлексия, авторефлексия", Н. Л. Блищ, Минск 2013 : [recenzja] Tatiana Kuczina Н. Л. Блищ (aut. dzieła rec.) s. 343-345
XXI Крымские Международные Шмелевские чтения "И.С. Шмелев и писатели литературного зарубежья" Viktoria Zacharowa s. 347-353
III Международная конференция "Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ-ХХIвеков" Iryna Skoropanowa s. 355-360
XIII Конгресс МАПРЯЛ "Русский язык и литература в пространстве мировой культуры" (13-20 сентября 2015 г., г. Гранада, Испания) s. 361-364
Noty o autorach s. 365-377