Tytuł Polilog. Studia Neofilologiczne
ISSN 2083-5485
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Polilog. Studia Neofilologiczne
2015, Numer 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Античные структуры и сюжеты в произведениях русских писателей : статьи 1 Aram Asojan s. 5-21
Тело и слово в памятниках кельтской старины Natalia Wladimirowa s. 23-35
Гердер о принципах организации художественного текста Siergiej Isajew s. 37-46
Turgenev and Conrad’s Europeanism Brygida Pudełko s. 47-57
Francja Aleksandra Kuprina Nel Bielniak s. 59-69
Rosyjska literatura emigracyjna w pracach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Patrycja Spytek s. 71-78
Tożsamość kulturowa człowieka sowieckiego na podstawie "Budujemy Kanał" Witolda Olszewskiego Katarzyna Pańczyk s. 79-93
К вопросу об опыте философско-художественного синтеза в литературе модернизма Anna Stiepanowa s. 95-105
"Канатоходцы" Серебряного века Nina Osipova s. 107-117
W krzywym zwierciadle : dramaturgia zachodnioeuropejska w rosyjskiej komedii początku XX wieku : Motywy i gatunki Jadwiga Gracla s. 119-125
Borys Pasternak w kręgu kultury niemieckojęzycznej Zygmunt Zbyrowski s. 127-135
Psychologia zabójcy w powieści "Początek końca" Marka Ałdanowa : intertekstualne zabawy z Fiodorem Dostojewskim Patryk Witczak s. 137-147
Лиризм в повести Л. Ф. Зурова "Кадет" Beata Wegnerska s. 149-155
Песня и пение в прозе русской эмиграции первой волны (Ив. Бунин, Б.Зайцев,Л.Зуров) Viktoria Zaharova s. 157-165
Донорский текст в зеркале психоанализа (Петрушевская и Чехов) Irina Safronowa s. 167-180
Чеховский интертекст в драматургии Л. Петрушевской : на примере комедии "Три девушки в голубом" Tadeusz Osuch s. 181-189
Смыслообразующие функции мотива слепоты и концептуально-смысловое целое поэта-пророка в поэме Т. Шевченко "Слепая" Mykola Filon Tatiana Shekhovtsova s. 191-199
Турецкая женская драматургия: зарождение, развитие, конфликт Irina Prushkovskaya s. 201-210
Il mito dei pomi d’oro delle esperidi nei poemi "Orlando Innamorato" di Matteo Maria Boiardo e "De Hortis Hesperidum Sive De Cultu Citriorum" di Giovanni Pontano Alicja Raczyńska s. 211-218
Tożsamość polityczna Rosji a polityczne utożsamianie się Jedynej Rosji i prezydenta Władimira Putina Monika Gąsiorek s. 219-230
Объектная организация биографического нарратива : типология референтных отношений Yakiv Bystrov s. 231-239
Семантический синкретизм определительных наречий в поэзии Б. Пастернака Viktoria Golubeva s. 241-256
Zmiany w obrębie leksyki społeczno-politycznej współczesnego języka rosyjskiego – zapożyczenia Maryna Michaluk s. 257-266
Приемы использования обучающих игровых заданий для активизации интереса к русскому языку как иностранному Władysław D. Yanchenko Julia V. Yanchenko s. 267-273
Die Hip-Hop-Subkultur und ihre Sprache : eine linguistische Analyse am Beispiel des Rap-Songs von Advanced Chemistry Łucja Zielińska s. 275-288
Does multicompetence foster creativity? : the case of accomplished multicompetent foreign language learners Adriana Biedroń s. 289-302
В поисках минувшего – феномен русского балета в эмиграции XX века Joanna Mianowska s. 303-317
Дискуссия : Владимир Агеносов "Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции", Москва-Санкт-Петербург 2014 Rene Gerra Joanna Mianowska Lola Zwonariowa s. 319-327
"Ucho, oko, ciało. O prozie >>młodych pisarzy<< lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych we Włoszech", Barbara Kornacka, Poznań 2013 : [recenzja] Karol Karp Barbara Kornacka (aut. dzieła rec.) s. 329-331
"Стих русских переводов из корейской поэзии (1950-1980-е годы)", С. И. Кормилов, Г. А. Аманова, Москва 2014 : [recenzja] Oleg Fiedotow Г. А. Аманова (aut. dzieła rec.) С. И. Кормилов (aut. dzieła rec.) s. 333-336
Талант, умноженный на труд к юбилею профессора Татьяны Николаевны Волынец Galina Nefagina s. 337-340
International Conferenceon Working Memory Adriana Biedroń Katarzyna Zychowicz s. 343-344
Эмигрантологи совещаются в Ополе Lola Zwonariowa s. 343-348
Noty o autorach s. 349-360