Znaleziono 9 artykułów

Nel Bielniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Провинциальная жизнь рубежа XIX веков сквозь призму творчества Александра Куприна Nel Bielniak s. 38-47
O cygańskiej duszy, czyli artyści w opowiadaniach Aleksandra Kuprina Nel Bielniak s. 51-63
Francja Aleksandra Kuprina Nel Bielniak s. 59-69
Metafizyka życia i śmierci w opowiadaniach Aleksandra Kurpina Nel Bielniak s. 77-90
Cykl poleski Aleksandra Kuprina Nel Bielniak s. 81-91
Życie na pograniczu w zwierciadle opowiadań Aleksandra Kuprina Nel Bielniak s. 113-124
Rosyjska wielokulturowość w opowiadaniach Aleksandra Kuprina Nel Bielniak s. 141-151
Iwan Bunin a kultura ludowa Nel Bielniak s. 151-164
"Symbolika „Ognistego anioła” : z badań nad powieścią Walerego Briusowa", Radosław Gajda, Kraków 2015 : [recenzja] Nel Bielniak Radosław Gajda (aut. dzieła rec.) s. 171-175