Tytuł Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Bосточной Европы / Art of Eastern Europe
ISSN 2353-5709
Wydawca Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 47
Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Bосточной Европы / Art of Eastern Europe
2015, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji / От редакции Jerzy Malinowski s. 9-13
Вдохновение Рима: жанр «античных идиллий» в творчестве Генриха Ипполитовича Семирадского Татьяна Л. Карпова s. 17-26
Rzymska recepcja twórczości Henryka Siemiradzkiego – rekonesans Maria Nitka s. 27-35
Między Rzymem a Kijowem : artystyczna przyjaźń Wilhelma Kotarbińskiego oraz braci Aleksandra i Pawła Swiedomskich Marcin Goch s. 37-41
Kolonie artystów rosyjskich i polskich w Rzymie podczas Światowej Wystawy 1873 roku w Wiedniu Lejła Chasjanowa s. 43-57
„Włoska podróż” Hilarego Majewskiego Krzysztof Stefański s. 59-68
Rzeźbiarze polscy w XIX-wiecznym Rzymie Lechosław Lameński s. 69-75
Artyści polscy w Rzymie w latach 1900–1914 Małgorzata Biernacka s. 77-83
Petersburski „Kraj”, Polacy, Rosjanie i antyk Waldemar Okoń s. 85-91
Русско-польские истории на Амальфитанском побережье Михаил Г. Талалай s. 93-99
Роль польских зодчих второй половины XIX столетия в формировании художественного облика Санкт-Петербурга Екатерина М. Коляда s. 103-110
La vie des steppes Kirghizes Bronisława Zaleskiego Joanna Woch s. 111-119
Архитектор Петр Покрышкин и его исследования Люблинского тюремного костела Валентина М. Белковская s. 121-127
Z „okna Europy” nad Wisłę... Polscy kolekcjonerzy w Sankt Petersburgu Agnieszka Kluczewska-Wójcik s. 129-137
Фронтовые зарисовки Мстислава Валериановича Добужинского из Царства Польского и Галиции Юлия П. Шапченко s. 139-144
Польско-русский архитектор Казимир Сколимовский (1862–1923) на фоне эпохи Светлана С. Левошко s. 145-157
Самуил Канер (1888–1968) : Наследие художника Нина П. Голенкевич s. 159-166
Strzemiński i Witkacy : długa historia krótkiego spotkania Iwona Luba Ewa Paulina Wawer s. 167-172
Podróże naukowe polskich architektów do Europy Zachodniej w XIX wieku Emilia Ziółkowska s. 175-192
Русские художники на Лазурном Берегу в XIX веке Татьяна Э. Моженок-Нинэн s. 193-199
U źródeł polskiej awangardy : przypomnienie Stanisława Stückgolda Jerzy Malinowski s. 201-207
Творчество Альберта Николаевича Бенуа в России и за рубежом Екатерина А. Савинова s. 209-219
Polscy graficy w Paryżu lat 20. i 30. XX wieku – wielość koncepcji artystycznych, odmienność postaw życiowych Katarzyna Kulpińska221 s. 221-234
Kariery polskich i rosyjskich artystów w Paryżu (na przełomie końca XIX – I. poł. XX wieku) w świetle wzajemnych kontaktów Irina Obuchowa-Zielińska s. 235-240
Kazimierz Czechowski – przyjaciel Leopolda Zborowskiego, bolszewik, poeta i szermierz prawdy Lila Dmochowska s. 241-245
Парижский цикл Бориса Григорьева Visages de Russie Алла В. Кононова s. 247-253
Sara Lipska i Adrianna Gorska : dwie drogi twórcze krzyżujące się w Paryżu, dom Barbary Harrison w Rambouillet Ewa Ziembińska s. 255-260
Paryskie lalki autorskie Stefanii Łazarskiej (1887–1997) i Marii Wasiljewej (Marie Vassilieff) (1884–1957) Grażyna Bobilewicz s. 261-269
Воспоминания Алексея Грищенко как источник по истории École de Paris Вита Сусак s. 271-277
Ikona i jej teologia „na emigracji” : enklawa intelektualno-artystyczna L’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge w Paryżu Jerzy Uścinowicz s. 279-289
Inspiracje edukacją monachijską w twórczości Witolda Pruszkowskiego na przykładzie obrazów "Świt" i "Zmierzch" Ewa Skotniczna s. 293-299
Rosyjscy artyści w Goetheanum (Margarita Sabasznikowa) Zofia Krasnopolska-Wesner s. 301-310
Выставки Казимира Зеленевского в Японии: к вопросу диалогизма искусства ХХ века Лилия И. Овчинникова s. 311-315
Дорогами русской эмиграции : Леонид Михайлович Браиловский (1967–1937) Антонина А. Шаханова s. 317-324
Русский архитектор-эмигрант Валерий Владимирович Сташевский и задачи типового строительства Югославии в 1920–1930 годы Светлана Ю. Фоменко s. 325-332
Николай Иванович Фешин и русские эмигранты в Нью-Йорке Галина П. Тулузакова s. 333-338
«Журнал Восточной Европы» Алексея Мартынова – очаг славянской культуры в Бельгии : 1935–1937 Надежда А. Авдюшева Лекомт s. 339-344
Cedr i orzeł : plastycy polscy w Bejrucie : 1942–1952 Jan Wiktor Sienkiewicz s. 347-356
"Pamiętniki" Feliksa Topolskiego Monika Szczygieł-Gajewska s. 357-364
„Aureolizm” Zdzisława Ruszkowskiego: Londyn, Wenecja, Loch Maree* Irena Kossowska s. 365-374
Maciej Nowicki (1910–1950) – sukces emigranta Tadeusz Barucki s. 375-382
Pokora i przekora : Teresy Roszkowskiej „nawiązywanie kontaktu ze sztuką zagranicą” Joanna Stacewicz-Podlipska s. 383-390
Sploty życia i nici w twórczości Tamary Hans-Jaworskiej Magdalena Howorus-Czajka s. 391-399
Przesłanie wolności w życiu i sztuce Hilarego Krzysztofiaka Agata Soczyńska s. 401-410
Krzysztof Wodiczko: „artysta polityczny” w Nowym Jorku Eleonora Jedlińska s. 411-419
Крутые маршруты русских художников-эмигрантов, ушедших на Запад в конце Второй мировой войны Светлана М. Червонная s. 421-431
О книге С. М. Червонной Из эмигрантской дали спасти Отчизну... Литовское искусство и литовские художники в эмиграции (1940–1990) Виктор В. Ванслов s. 433-437