Tytuł Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Bосточной Европы / Art of Eastern Europe
ISSN 2353-5709
Wydawca Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Bосточной Европы / Art of Eastern Europe
2016, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji / От редакции Jerzy Malinowski s. 13-17
Dirke chrześcijańska i inne tematy all’antica w twórczości Henryka Siemiradzkiego : uwagi i rozważania Jerzy Miziołek s. 21-54
Monachijski tygiel, włoskie przestrzenie – rok z życia Henryka Siemiradzkiego : rysunki z pobytu w Monachium, pierwszej podróży do Włoch oraz szkice do obrazu Jawnogrzesznica w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie Paulina Adamczyk Aneta Biały s. 55-75
Jezus i kobiety Siemiradzkiego : opinie krytyki o Jawnogrzesznicy Dariusz Pniewski s. 77-85
Росписи Г. И. Семирадского в московском храме Христа Спасителя Павел Ю. Климов s. 87-94
Pochodnie Nerona – nowe spojrzenie na dzieło Henryka Siemiradzkiego : warsztat malarza akademika Dominika Sarkowicz Marzena Sieklucka s. 95-104
„Obraz to bezmyślny, czczy i pusty”: za co Marian Sokołowski krytykuje Henryka Siemiradzkiego Magdalena Kunińska s. 105-112
Славянский цикл Генриха Семирадского Ольга Морозова s. 113-127
Dzieje pewnej kompozycji : plafon Henryka Siemiradzkiego w pałacu Przebendowskich w Warszawie Marzena Królikowska-Dziubecka s. 129-141
Idylliczność akademizmu – wybrane obrazy i studia rysunkowe do „sielanek” i „idylli” Henryka Siemiradzkiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie Paulina Adamczyk s. 143-154
Wizja antycznej Grecji w obrazie Henryka Hektora Siemiradzkiego "Fryne na święcie Posejdona w Eleusis" Katarzyna Anna Czajkowska s. 155-164
Фрина Генриха Семирадского – манифестация идеи Красоты в художественной атмосфере 1880-х годов Татьяна Л. Карпова s. 165-176
Triumf Wenus Henryka Siemiradzkiego Witold Dobrowolski s. 177-191
Последний замысел Генриха Семирадского Маргарита Б. Аксененко s. 193-198
Путь к картине : Фотография в творческом методе Г. И. Семирадского Светлана Л. Капырина s. 199-209
О графическом наследии Генриха Семирадского Нина К. Маркова s. 211-223
Via Gaeta numero primo! – pracownia Henryka Siemiradzkiego w Rzymie Agnieszka Bagińska s. 225-233
Henryk Siemiradzki w ocenie rosyjskiej krytyki artystycznej Lejła Chasjanowa s. 235-241
Twórczość Henryka Siemiradzkiego w świetle badań do dziejów rynku sztuki w Polsce Ewa Skotniczna s. 243-250
Zagraniczne stypendium Rafała Hadziewicza (1803–1886) w latach 1829–1832 w rysunkach ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie Magdalena Tarnowska s. 253-270
Художники Царства Польского на страницах альбома П. И. Кривцова Людмила Маркина s. 271-279
Pod skrzydłami Akademii : Wileńscy malarze w Petersburgu w okresie międzypowstaniowym Agnieszka Świętosławska s. 281-292
Юлиус Деринг: проездом в Познани Эдварда Шмите s. 293-302
С. К. Зарянко – эталон салонного искусства или чистый живописец? Елена Ю. Хлопина s. 303-310
Феноменология моря в творчестве Айвазовского Татьяна Л. Карпова s. 311-325
Jan Matejko at the World Exposition 1873 Vienna Caroline Kaiser s. 327-333
Polacy na Pierwszej Międzynarodowej Wystawie Sztuk Pięknych w Rzymie w 1883 roku : Scuola romana po zjednoczeniu Włoch Maria Nitka s. 335-340
Образ Христа в творчестве И. Н. Крамского: от иконы к картине Татьяна В. Юденкова s. 341-347
Позднеакадемическая живопись в России : Исторический жанр: тенденции, направления, имена Елена В. Нестерова s. 349-362
«Очарованные Римом» : Русские итальянцы – художники А. А. и П. А. Сведомские Нина Казаринова s. 363-377
Recepcja „rzymskich” obrazów Wilhelma Kotarbińskiego na polskim rynku aukcyjnym Marcin Goch s. 379-383
Малоизвестные страницы жизни и творчества С. Бакаловича по материалам российской и польской прессы Ирина Богословская s. 385-399
Akademickie prace Jana Ciąglińskiego (1858–1913) Maria A. Górenowicz s. 401-409
Malarstwo rosyjskie srebrnego wieku w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi Dariusz Kacprzak s. 411-426
Recenzja książki dr Marii Nitki "Twórczość malarzy polskich w papieskim Rzymie w XIX wieku", Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2014 Maria Poprzęcka Maria Nitka (aut. dzieła rec.) s. 429-430
Recenzja książki dr Agnieszki Świętosławskiej "Obrazy codzienności. Polskie malarstwo rodzajowe pierwszej połowy XIX wieku", Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2015 Lechosław Lameński Agnieszka Świętosławska (aut. dzieła rec.) s. 431-433