Tytuł Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Bосточной Европы / Art of Eastern Europe
ISSN 2353-5709
Wydawca Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 45
Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Bосточной Европы / Art of Eastern Europe
2013, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jerzy Malinowski s. 9-12
Предисловие Ежи Малиновски s. 13-16
From the Editor Jerzy Malinowski s. 17-18
Русско-польские художественные отношения в восточно- и западноевропейском контексте или Польша как художественный посредник XI–XIX вв. Инесса И. Свирида s. 19-42
Синтез романских и древнерусских форм в храмах Ростово-Суздальской земли середины XII века Владимир В. Седов s. 45-55
Drzwi z brązu w Nowogrodzie Wielkim – płockie czy magdeburskie Robert Kunkel s. 57-62
„Żyjąc na pograniczu cywilizacyi zachodniej łacińskiej i wschodniej greckiej idącej do nas przez Ruś i Rosyę z Bizancyum”: orientalizm w badaniach nad wspólnym dziedzictwem : kilka uwag o stosunku Mariana Sokołowskiego do sztuki bizantyńskiej i ruskiej Magdalena Kunińska s. 63-70
Иконография Ченстоховской иконы Божией Матери в русской иконописи Нового времени Ирина В. Злотникова s. 71-77
Царский изограф поляк Иван Рефусицкий Алла А. Павленко s. 79-87
Неизвестный проект Пьетро-Антонио Трезини : к вопросу о типологии центрических церквей в русской и европейской архитектуре барокко Георгий К. Смирнов s. 91-100
Персонализация вещей польских королей : Искусствоведческий и гербоведческий анализ Елена А. Анисимова Роксана В. Реброва s. 101-107
Польский фарфор в собрании Государственного музея керамики и „Усадьба Кусково XVIII века” Елена В. Яхненко s. 109-117
Граф А. К. Разумовский – государственный деятель и помещик (1748–1822) Юлия П. Шапченко s. 121-134
Od ogrodu włoskiego do parku krajobrazowego : przemiany w kompozycji oraz aranżacji ogrodów i parków na Wołyniu w XVIII i XIX wieku Wioletta Brzezińska-Marjanowska s. 135-143
Метаморфозы паркового пространства эпохи романтизма : к вопросу формирования садов и парков Kрыма Екатерина М. Коляда s. 145-153
Варшава и Санкт-Петербург в церемониальном пространстве друг друга (конец XVIII – первая треть XIX вв.) Екатерина М. Болтунова s. 157-166
Польские художники в Санкт-Петербурге в конце XVIII века Наталья Ю. Бахарева s. 167-174
Car rosyjski królem Polski – problemy reprezentacji malarskiej 1815–1830 Mikołaj Getka-Kenig s. 175-181
„Wiernie i szczerze służyć Jego Cesarskiej Mości Najjaśniejszemu Mikołajowi I” : o kulisach pracy budowniczego rządowego Andrzeja Gołońskiego Emilia Ziółkowska s. 183-191
Inwentaryzacja zabytków Królestwa Polskiego a system ochrony dziedzictwa kulturowego w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku Dominik Ziarkowski s. 193-205
Католические храмы России XVIII – начала ХХ вв. – особенности архитектурного стиля Наталья Ф. Боровская s. 209-219
Особенности неоготики католических храмов России, вторая половина XIX – начало ХХ века Анастасия Б. Дмитриева s. 221-229
Проблемы возрождения храмового зодчества на примере Римско – католической приходской церкви Святого Антуана Падуанского во Владикавказе Маргарита Г. Плиева s. 231-233
Церковное строительство в Польше и на Северо-западе России в середине-конце XIX в. Александр В. Берташ s. 235-256
Rosyjska architektura sakralna (cerkiewna) na ziemiach polskich w odbiorze społecznym i kontekście ochrony dziedzictwa w XIX i XX w. Paweł Dettloff s. 257-265
Piotrków Trybunalski : miasto królewskie i miasto gubernialne Łukasz M. Sadowski s. 269-277
Sankt Petersburg – Łódź – Moskwa : o wzajemnych relacjach architektonicznych na przełomie XIX i XX wieku Krzysztof Stefański s. 279-291
Architektura, polityka, tożsamość : z badań nad karierami polskich wychowanków rosyjskich uczelni architektonicznych w XIX i na początku XX wieku : casus Józefa Padlewskiego Hubert Bilewicz Małgorzata Omilanowska s. 293-305
Rosyjscy i polscy malarze w Rzymie lat 20. XIX wieku – wspólne narodziny malarstwa akademickiego Maria Nitka s. 309-315
Общество взаимного вспомоществования русских художников в Париже : pусская артистическая колония во Франции во второй половине XIX-го века Татьяна Э. Моженок-Нинэн s. 317-325
Podróże i ekspedycje naukowe polskich artystów po Sybirze w pierwszej połowie XIX wieku : Jan Damel, Leopold Niemirowski, Bronisław Zaleski Joanna Woch s. 327-339
Henryk Siemiradzki i Ilja Riepin – dwie drogi w sztuce Lejła S. Chasjanowa s. 341-351
Картина Генриха Семирадского Факелы Нерона в зеркале русской и польской критики Татьяна Л. Карпова s. 353-361
Фрина на празднике Посейдона в Элевзине Генриха Семирадского Алла Кононова s. 363-371
Inspiracje biblijne w twórczości Wilhelma Kotarbińskiego Marcin Goch s. 373-377
Станислав Сенницкий (1834–1897), варшавский коллекционер, почетный корреспондент Московского Публичного и Румянцевского Музеев Елена В. Васильева s. 379-387
Культурологический смысл символизма как художественного направления рубежа ХIХ–ХХ веков Николай А. Хренов s. 391-399
O genezie symbolizmu w sztuce polskiej i jego rosyjskich odniesieniach Jerzy Malinowski s. 401-413
Шедевры польского символизма : Попытка интерпретации Оксана В. Турбаевская s. 415-420
Rosyjski Eros : miłość, ciało i seks w malarstwie Srebrnego wieku Zofia Krasnopolska-Wesner s. 421-428
Чувственная лирика в академическом искусстве второй половины ХIХ – начала ХХ века : На примете творчества С. Хлебовского, Г. Семирадского, В. Котарбинского, С. Бакаловича Елена А. Ржевская s. 429-440
Opętani smutkiem : malarstwo Michaiła Wrubla i Jacka Malczewskiego pod znakiem melancholii Izabella Malej s. 441-448
Художественные взаимосвязи в поэтике символизма: М.Врубель – А.Блок Лариса Р. Золотарева s. 449-454
Szyszkin – Ruszczyc – Thomson : trzy drogi jeden świat : rzecz o jedności w różnorodności Katarzyna Maleszko s. 455-460
Akseli Gallen Kallela – między Rosja a Europą Anna Walkowiak s. 461-469