Tytuł Political Preferences
ISSN 2449-9064
Wydawca Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Political Preferences
2016, Numer 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opinie w sprawie zmian w polskim systemie politycznym Robert Alberski s. 7-23
Determinanty zmiany systemu wyborczego Waldemar Wojtasik s. 25-36
Prezydencjalizacja zachowań wyborczych w elekcji parlamentarnej w 2015 roku Wojciech Peszyński s. 37-55
„Nielojalne szable”? O badaniu zaplecza prezydenta miasta in spe za pomocą zmodyfikowanej metody AHP Maciej Drzonek s. 57-71
Upartyjnienie versus personalizacja jako czynniki determinujące zachowania wyborcze w krajowych elekcjach w 2015 roku Dominik Szczepański s. 73-88
Nastawienie do imigrantów a mechanizm powstawania nowych partii politycznych – przypadek Polski Maciej Marmola s. 89-104
Preferowane wartości podstawowe a zachowania wyborcze w elekcji parlamentarnej 2015 roku Agnieszka Turska-Kawa s. 105-119
Wolność polityczna i własność prywatna jako wartości liberalne trwale zakorzenione w świadomości Polaków Danuta Plecka Patrycja Rutkowska s. 121-135
Budżet partycypacyjny – nowe narzędzie w rękach obywateli Karolina Tybuchowska-Hartlińska s. 137-163
Rola mediów społecznościowych w komunikacji partii politycznych i podejmowaniu decyzji wyborczych przez ich wyborców Marta Bodys s. 165-179
Społeczne postrzeganie metody door-to-door Agnieszka Łukasik-Turecka s. 181-198
Wpływ informacyjny telewizyjnych reklam wyborczych w świetle deklaracji polskiego elektoratu – studium kampanii wyborczych 2015 Agata Olszanecka-Marmola s. 199-210
Internet jako interaktywne narzędzie pozycjonowania ofert politycznych Wiktor Widera s. 211-228