Tytuł Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs
ISSN 1899-0983
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs
2011, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Professor Wolfgang Heinemann zum 85. Geburtstag : Ein Gespräch Gerd Antos Zofia Bilut-Homplewicz Waldemar Czachur Ulla Fix Barbara Sandig Józef Wiktorowicz Jerzy Żmudzki s. 11-21
Publikationen von Prof. Dr. Wolfgang Heinemann. s. 23-30
Diskursanalyse in der Kontroverse Wolfgang Heinemann s. 31-67
O relacjach dyskursu, stylu, gatunku i tekstu Maria Wojtak s. 69-78
Dyskursywny obraz świata : kilka refleksji Waldemar Czachur s. 79-97
Profilowanie "Innego" w dyskursie radiomaryjnym Bernadetta Ciesek s. 99-116
Tekstowe wizualizacje miasta - obrazowanie i waloryzacja Beata Duda s. 117-132
Die sprachlich-diskursive Konstitution von Weltanschauung und Weltbild im Stammzelldiskurs durch Lexik, Metaphorik und Argumentationsmuster Constanze Spiess s. 133-156
Wie Texte die Kultur codieren und wie die Kultur Texte "stilisiert" : Makrokultur in Mikrotexten am Beispiel von literarischen Titeln Magdalena Makowska s. 157-171
Emotionen in Geschäftsbriefen Luiza Bochenek-Borowska Wolfgang Schramm s. 173-184
Diskurslinguistische Ansätze im deutsch-polnischen Austausch : (Ryszard Lipczuk, Dorota Misiek, Jürgen Schiewe, Werner Westphal, Diskurslinguistik – Systemlinguistik. Theorien – Texte – Fallstudien. Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft, Bd. 3) Waldemar Czachur Ryszard Lipczuk (aut. dzieła rec.) Dorota Misiek (aut. dzieła rec.) Jürgen Schiewe (aut. dzieła rec.) Werner Westphal (aut. dzieła rec.) s. 185-188
Dyskursy laików, mediów i polityków o języku dolnoniemieckim : (Birte Arendt, Niederdeutschdiskurse. Spracheinstellungen im Kontext von Laien, Printmedien und Politik) Maria Biskup Birte Arendt (aut. dzieła rec.) s. 188-189
Historische Textallianzen und Textsorten im Krakauer Oberhof : (Die Dekrete des Krakauer Oberhofs (1456-1504) als Textallianzen und Textsorte) Marek Biszczanik Krystyna Waligóra (aut. dzieła rec.) s. 190-192
Protestantismus und seine Textsorten im 16. und 17. Jahrhundert : (Oliver Pfefferkorn, Übung der Gottseligkeit. Die Textsorten Predigt, Andacht und Gebet im deutschen Protestantismus des späten 16. und des 17. Jahrhunderts) Ireneusz Gaworski Oliver Pfefferkorn (aut. dzieła rec.) s. 193-197
Hypertexte in der Textlinguistik : (Marcin Maciejewski, Gatunki hipertekstu w perspektywie tekstologicznej. Analiza na przykładzie internetowych prezentacji przedsiębiorstw) Paweł Rybszleger Marcin Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 197-200
Stan badań nad tekstem w Polsce i w Niemczech : (Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur, Marta Smykała, Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy) Urszula Topczewska Zofia Bilut-Homplewicz (aut. dzieła rec.) Waldemar Czachur (aut. dzieła rec.) Marta Smykała (aut. dzieła rec.) s. 200-203
Aktualne kierunki i trendy w lingwistyce tekstu w Niemczech : (Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur, Marta Smykała, Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy) Urszula Topczewska Zofia Bilut-Homplewicz (aut. dzieła rec.) Waldemar Czachur (aut. dzieła rec.) Marta Smykała (aut. dzieła rec.) s. 204-208
Polskie dyskursy o Europie : (Grzegorz Żuk, Twierdza czy wspólnota? Europa w polskim dyskursie publicznym) Kinga Zielińska Grzegorz Żuk (aut. dzieła rec.) s. 209-210
"Stylistyka 2010 – bilans i perspektywy" : sprawozdanie z konferencji Dorota Brzozowska s. 211-212
Von zwei Initiativen aus dem Bereich der Diskursforschung in Polen (WAD und D-ART) Tomasz Piekot s. 213-214
"Wstęp do językoznawstwa. Struktura i rozumienie tekstów", Heinz Vater ; tł. Edyta Błachut i Adam Gołębiowski, Wrocław 2010 : [recenzja] Waldemar Czachur Edyta Błachut (aut. dzieła rec.) Adam Gołębiowski (aut. dzieła rec.) Heinz Vater (aut. dzieła rec.) s. 215
"Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego", Marcin Poprawa, Kraków, 2009 : [recenzja] Kinga Zielińska Marcin Poprawa (aut. dzieła rec.) s. 216
"Dyskurs kolonialny w Drugiej Rzeczypospolitej", Marek Arpad Kowalski, Warszawa 2010 : [recenzja] Waldemar Czachur Marek Arpad Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 216