Tytuł Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs
ISSN 1899-0983
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs
2012, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozmowa o kontrastywności w badaniach nad tekstem i dyskursem Kirsten Adamzik Jerzy Bartmiński Zofia Bilut-Homplewicz Waldemar Czachur Anna Duszak Andreas Musolff Mariann Skog-Södersved Bernd Spillner Zofia Bilut-Homplewicz (tłum.) Dorota Miller (tłum.) Katarzyna Petruch (tłum.) Iwona Szwed (tłum.) s. 13-32
Gespräch über die Kontrastivität in der Text- und Diskursforschung Kirsten Adamzik Jerzy Bartmiński Zofia Bilut-Homplewicz Waldemar Czachur Anna Duszak Andreas Musolff Mariann Skog-Södersved Bernd Spillner Waldemar Czachur (tłum.) Wolfgang Schramm (tłum.) s. 33-52
Kontrastive Textologie am Beispiel des Schulbuchs Kirsten Adamzik s. 53-91
Bierni na Wschodzie, ponoszący zbiorową winę i oczywiście obecni w Europie – krytyka niemieckich i polskich podręczników do historii w oparciu o kontrastywną lingwistykę dyskursu Philipp Dreesen Joanna Judkowiak s. 93-126
Teksty medialne w ujęciu kontrastywno-kulturowym : rozważania metodologiczne i przykładowa analiza Stefan Hauser s. 127-154
Methodologische Probleme des Textsortenvergleichs am Beispiel des Kommentars Hartmut E. H. Lenk s. 155-171
Argumentationstopoi und kontrastierendes Framing im aktuellen deutschen Sterbehilfediskurs Inge Pohl s. 173-203
The grammatical gender of Death : a textual and discourse approach Grażyna Drzazga Magda Stroińska s. 205-221
Francuska analiza dyskursu a badania kontrastywne (?) Halina Grzmil-Tylutki s. 223-230
Diskursthema und Themen im Diskurs : zur thematischen Profilierung der diskursiven Wirklichkeit Joanna Pędzisz s. 231-247
Dyskurs terapeutyczny i jego uwarunkowania – rekonesans badawczy Ewa Ficek s. 249-259
Der Begriff des sprachlichen Weltbildes und die Methoden seiner Operationalisierung Jerzy Bartmiński s. 261-289
Wie viel Spielraum haben die Autor/inn/en von wissenschaftlichen Texten? Danuta Olszewska s. 291-309
Profesor Maria Wojtak i profesor Heinz-Helmut Lüger o badaniach nad tekstami prasowymi w Polsce i w Niemczech Zofia Bilut-Homplewicz Heinz-Helmut Lüger Maria Wojtak Anna Hanus (tłum.) s. 311-322
Linguistische Diskursanalyse als Handlungsanalyse : (Constanz Spieß, Diskurshandlungen. Theorie und Methode linguistischer Diskursanalyse am Beispiel der Bioethikdebatte) Waldemar Czachur Constanze Spiess (aut. dzieła rec.) s. 323-325
Jakościowa analiza dyskursu w kontekście form komunikacji, jej realizacji i prezentacji społecznej : (Ruth Wodak, Michał Krzyżanowski, Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych) Dorota Kaczmarek Michał Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Danuta Przepiórkowska (aut. dzieła rec.) Ruth Wodak (aut. dzieła rec.) s. 325-329
Francuski dyskurs o dyskursie : (Halina Grzmil-Tylutki, Francuska lingwistyczna teoria dyskursu. Historia, tendencje, perspektywy) Dorota Miller Halina Grzmil-Tylutki (aut. dzieła rec.) s. 330-332
Im Labyrinth der Diskursanalyse? : (Jürgen Spitzmüller, Ingo H. Warnke, Diskurslinguistik. Eine Einführung in Theorien und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse) Joanna Pędzisz Jürgen Spitzmüller (aut. dzieła rec.) Ingo H. Warnke (aut. dzieła rec.) s. 333-337
Stil in der Text und Diskursforschung : (Zofia Bilut-Homplewicz, Agnieszka Mac, Marta Smykała, Iwona Szwed, Text und Stil) Wolfgang Schramm Zofia Bilut-Homplewicz (aut. dzieła rec.) Agnieszka Mac (aut. dzieła rec.) Marta Smykała (aut. dzieła rec.) Iwona Szwed (aut. dzieła rec.) s. 337-340
Grammatik – Text – Diskurs : (Grammatik im Text und im Diskurs. Danziger Beiträge zur Germanistik, Bd. 34, Hrsg. Mariola Wierzbicka, Zdzisław Wawrzyniak) Jacek Szczepaniak Zdzisław Wawrzyniak (aut. dzieła rec.) Mariola Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 340-344
Język tabloidów : (Tabloidy – język, wartości, obraz świata, Oblicza komunikacji 4/2011) Kinga Zielińska s. 344-347
Bericht über die internationale Fachtagung "Persuasionsstile in Europa" 2–3.09.2011, Universität Helsinki Agnieszka Mac s. 349-351
"Im Anfang war das Wort" – IV międzynarodowa konferencja językoznawcza z cyklu "Linguistische Treffen in Wrocław", 21–23.09.2012r. Marcelina Kałasznik Joanna Szczęk s. 352-356
Międzynarodowa konferencja naukowa: GlobE 2013 : Tekst naukowy wczoraj i dziś: wiedza – język (dyskurs) – przekład naukowy. s. 357
Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny "Tekst - Dyskurs - Komunikacja". s. 358
Forschungs- und Bildungsstelle "Text - Diskurs - Kommunikation". s. 359