Tytuł Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs
ISSN 1899-0983
Wydawca Uniwersytet Warszawski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs
2013, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 11-12
Vorwort s. 13-14
Rozmowa o tekście, dyskursie i mediach w badaniach polonistycznych i germanistycznych Janina Fras Iwona Loewe Dorota Miller Ulrich Schmitz Thomas Schröder Iwona Szwed s. 15-35
Gespräch über Text, Diskurs und Medien in der germanistischen und polonistischen Forschung Janina Fras Iwona Loewe Dorota Miller Ulrich Schmitz Thomas Schröder Iwona Szwed s. 37-59
Kommunikative Praktiken der Sozial- und Systemintegration Christina Gansel s. 61-81
Von Domosławskis Skandalbuch zu Kapuścińskis Lebenslüge : zur Entfaltung und Entwicklung eines Diskursthemas im medialen Diskurs um die Veröffentlichung von „Kapuściński non-fiction“ Anna Hanus s. 83-102
Einige Anmerkungen zu text(sorten)- und diskurslinguistischen Kooperationen in einem medialen Diskursausschnitt Dorota Kaczmarek s. 103-120
Być albo nie być... tekstem : problemy definicji tekstu w kontekście tekstów medialnych Anna Kapuścińska s. 121-130
Evidentialität und epistemische Modalität in deutschen und ukrainischen informationsbetonten Pressetexten Juri Kijko s. 131-151
Formy adresatywne jako środek jawnej i ukrytej deprecjacji kobiet polityków w polskim dyskursie polityczno-medialnym Monika Kostro Krystyna Wróblewska-Pawlak s. 153-168
Jakim językiem mówią tekst i obraz? : o relacji tekst-obraz na przykładzie demotywatorów Magdalena Makowska s. 169-184
Personal and sensational vs. impersonal and objective: A historical overview of patient presentation in medical case reports Magdalena Murawska s. 185-202
Diskursive Blog-Interaktion: massenmediale oder interpersonale Diskursrealisation? Joanna Pędzisz s. 203-217
Kommunikationskulturen im Netz: wie offen Annely Rothkegel s. 219-240
Exploring identity construction: A case study from an online forum Sheryl Sawyer s. 241-261
Kultura strachu : dyskurs i retoryka strachu w mediach Katarzyna Sobczak s. 263-278
Wartościujące środki semantyczno-retoryczne w kontekście komunikacji medialnej na przykładzie francuskiego edytorialu Dominika Topa-Bryniarska s. 279-294
Koniec świata według mediów – analiza dyskursu prasowego w oparciu o wybrane periodyki polsko- i niemieckojęzyczne Kinga Zielińska s. 295-317
Potencjał tekstotwórczy wzorca gatunkowego na przykładzie litanii Maria Wojtak s. 319-336
Miejsce stylu indywidualnego w dyskursie naukowym Petr Mareš Teresa Dobrzyńska (tłum.) Anna Wysztygiel (tłum.) s. 337-346
Recenzja w ramach procedury recenzenckiej jako dialog między autorem a recenzentem Kamila Mrázková Teresa Dobrzyńska (tłum.) Aneta Wysztygiel (tłum.) s. 347-358
Jubileuszowy tom zbiorowy („Festschrift”) jako interakcyjny i intertekstualny gatunek komunikacji naukowej Jana Hoffmannová Teresa Dobrzyńska (tłum.) Anna Wysztygiel (tłum.) s. 359-372
Zur Sprache der Werbeanzeigen in den Zeitschriften der k. k. Kreisstadt Rzeszów in der Zeit von 1890 bis 1910 Andrzej S. Feret s. 373-389
Wann beginnt Kritik? : Bedingungen, Möglichkeiten und Ziele einer Kontrastiven Diskurslinguistik als kritisches Verfahren Philipp Dreesen s. 391-411
"Fachübersetzen – Ein Lehrbuch für Theorie und Praxis", Radegundis Stolze, Berlin 2009 : [recenzja] Maria Biskup Radegundis Stolze (aut. dzieła rec.) s. 413-414
"Übersetzungstheorien. Eine Einführung. 6. Auflage", Radegundis Stolze, Tübingen 2011 : [recenzja] Maria Biskup Radegundis Stolze (aut. dzieła rec.) s. 414-416
"Język. Poznanie. Komunikacja. Tom 17. Teksty i interpretacje", red. Barbrbara Bokus, Zbigniew Kloch, Piaseczno 2013 : [recenzja] Barbara Jachym Barbrbara Bokus (aut. dzieła rec.) Zbigniew Kloch (aut. dzieła rec.) s. 416-423
"Persuasionsstile in Europa. Methodologie und Empirie kontrastiver Untersuchungen zur Textsorte Kommentar", red. Hartmut E. H. Lenk, Marjo Vesalainen, Hildesheim 2012 : [recenzja] Magdalena Kolbusz Hartmut E. H. Lenk (aut. dzieła rec.) Marjo Vesalainen (aut. dzieła rec.) s. 423-425
"Bild und Text in der Anzeigenwerbung. Eine kontrastiv-interkulturelle Studie anhand von deutschen und arabischen Werbeanzeigen", Mohamed Beaizak, Frankfurt am Main 2012 : [recenzja] Roman Opiłowsk Mohamed Beaizak (aut. dzieła rec.) s. 425-427
"Mediendiskursanalyse. Diskurse – Dispositive – Medien – Macht. Theorie und Praxis der Diskursforschung", red. Philipp Dreesen, Łukasz Kumięga, Constanze Spieß, Wiesbaden 2012 : [recenzja] Paweł Rybszleger Philipp Dreesen (aut. dzieła rec.) Łukasz Kumięga (aut. dzieła rec.) Constanze Spieß (aut. dzieła rec.) s. 427-430
"Textlinguistik als Querschnittsdisziplin", red. Zofia Berdychowska, Zofia Bilut-Homplewicz, Beata Mikołajczyk, Frankfurt am Main 2013 : [recenzja] Joanna Szczęk Zofia Berdychowska (aut. dzieła rec.) Zofia Bilut-Homplewicz (aut. dzieła rec.) Beata Mikołajczyk (aut. dzieła rec.) s. 430-435
"Seuchen, Ängste und Diskurse. Massenkommunikation als diskursives Rollenspiel", Bettina Radeiski, Berlin-New York 2011 : [recenzja] Kinga Zielińska Bettina Radeiski (aut. dzieła rec.) s. 435-437
"Gefühlswelten in der fremdsprachlichen Didaktik", Brigita Kosevski Puljić, Ljubljana 2012 : [recenzja] Magdalena Ziemba Brigita Kosevski Puljić (aut. dzieła rec.) s. 437-440
"Translation im Spannungsfeld der cultural turns", red. Katarzyna Lukas, Izabela Olszewska, Marta Turska, Frankfurt am Main 2013 : [recenzja] Marzena Zwolska Katarzyna Lukas (aut. dzieła rec.) Izabela Olszewska (aut. dzieła rec.) Marta Turska (aut. dzieła rec.) s. 440-443
"Sprache und Bild im massenmedialen Text. Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und polnischen Kommunikationsraum“ – międzynarodowa konferencja w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 20.–21.09.2013 Anna Juesten Roman Opiłowski s. 445-447
Maurice Tournier 1933-2013 Anna Dutka-Mańkowska s. 449-450
Komunikaty s. 451-454