Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Ochrona Zabytków
2012, Tom 65, Numer 3-4 (258-259)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szanowni Państwo! Paulina Florjanowicz s. 3
Ladies and Gentlemen! Paulina Florjanowicz s. 4
Drewniany kościół pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie : badania i prace konserwatorskie jednej z najstarszych drewnianych świątyń w Polsce Barbara Bielinis-Kopeć s. 5-25
Charakterystyka i stan zachowania kamienia użytego do budowy oraz dekoracji kościoła kolegiackiego pw. św. Anny w Krakowie Monika Florczyk Anna Smoleńska s. 27-35
Rewitalizacja nadszybia szybu "Górsko" w kopalni soli "Wieliczka" Bogdan Kokot Jan Kucharz Kajetan d'Obyrn s. 37-42
Obraz "Matki Boskiej z Dzieciątkiem" z kościoła pw. św. Klemensa w Trzemeśni - dzieło szkoły praskiej z około 1600 roku : uwagi konserwatora Małgorzata Nowalińska Anna Sękowska s. 43-52
Odnalezienie zaginionego obrazu autorstwa Andrzeja Wróblewskiego pod tytułem "Portret z wnętrzem" podczas prac konserwatorskich przy obrazie "Pejzaż górski" Regina Kozik s. 53-58
Finansowanie odnowy zabytków w Polsce przy wykorzystaniu pomocy UE Katarzyna Kubiszewska s. 59-74
Zasoby zabytków architektury oraz ich użytkowanie i ochrona w turystyce na podstawie badań w Sudetach Rafał G. Nowicki s. 75-88
Szlak kulturowy formą ochrony dziedzictwa przeszłości : szlaki św. Jakuba Kazimiera Orzechowska-Kowalska s. 89-105
Hotelarstwo jako sposób na rewitalizację zabytkowych obiektów militarnych pochodzących z XIX i XX wieku Waldemar Cudny Rafał Rouba s. 107-122
Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego na przykładzie projektu dla nauczycieli realizowanego przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu Renata Pernak s. 123-126
Ochrona miejsc światowego dziedzictwa w prawie polskim - plan naprawczy Katarzyna Zalasińska s. 127-134
Ocena dobrej wiary nabywcy dzieła sztuki przy nabyciu od nieuprawnionego Bogna Kaczorowska s. 135-150
Historyczny wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego pw. Ducha Świętego w Żabnie Janina Dzik s. 151-160
Inwentaryzacja dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego w dawnym klasztorze Cystersów w Krzeszowie Beata Sebzda s. 161-164
4 Europejskie Forum Dziedzictwa, Wrocław, 10-12 października 2011 rok Daniel Therond s. 165-167
Doceń dziedzictwo! : dziedzictwo europejskie i rozwój gospodarczy : 4. Europejskie Forum Dziedzictwa, Wrocław, 10-12 października 2011 rok Alessandro Senesi s. 168-170
Dziedzictwo w dobie kryzysu finansowego - luksus czy konieczność? : 4. Europejskie Forum Dziedzictwa, Wrocław, 10-12 października 2011 rok Christopher Young s. 171-174
Ekonomiczny potencjał dziedzictwa - nie tylko turystyka : biznesowa przygoda Li-Pena i jaką rolę odegrało dziedzictwo kulturowe : 4. Europejskie Forum Dziedzictwa, Wrocław, 10-12 października 2011 rok Terje Nypan s. 175-178
"Policja w walce o zabytki. Zbiór zagadnień z przeciwdziałania przestępczości przeciwko zabytkom. Katalog zabytków i dzieł sztuki utraconych z województwa zachodniopomorskiego", Marek Łuczak, Szczecin 2011 : [recenzja] Maciej Trzciński Marek Łuczak (aut. dzieła rec.) s. 179-181