Znaleziono 60 artykułów

Marian Żurowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Posoborowe pojęcie władzy zwyczajnej Marian Żurowski s. 3-11
Ewolucja pojęcia kary właściwej dla zbiorowości Marian Żurowski s. 3-94
Ewolucja pojęć kary właściwej dla zbiorowości (II cz.) Marian Żurowski s. 3-77
Wprowadzenie do teologii prawa kanonicznego Marian Żurowski s. 3-32
Cechy charakterystyczne prawodawstwa kanonicznego w świetle posoborowych tendencji Marian Żurowski s. 3-27
Wystąpienie Promotora Ks. Prof. Mariana Żurowskiego Marian Żurowski s. 24-26
Kościół partykularny jednostką podstawowo-twórczą we wspólnocie wspólnot Marian Żurowski s. 25-32
Uprawnienie do uczestnictwa we wspólnocie kościelnej pierwszych wieków chrześcijaństwa Marian Żurowski s. 37-52
De punitione communitatis ratione ipsius delicti Marian Żurowski s. 41-75
Dyspensowanie od prawa powszechnego w świetle Motu proprio "De Episcoporum Muneribus" Marian Żurowski s. 45-78
Władza zwyczajna, delegowana czy kolegialna? Marian Żurowski s. 49-57
Akty administracyjne i ich rola w organizmie Kościoła Marian Żurowski s. 49-73
Prawne aspekty konstytucji "Lumen Gentium" Marian Żurowski s. 59-88
Wspólnota kościelna "communio" podstawą prawa kościelnego? Marian Żurowski s. 67-85
Wpływy chrześcijańskie na pierwotne prawo polskie w sprawach małżeńskich Marian Żurowski s. 73-87
Refleksje nad nowym "Ordo Poenitentiae" i schematem prawa kanonicznego dotyczącego sakramentu pokuty Marian Żurowski s. 75-81
Wspólnota kościelna determinuje charakter władzy i prawa Marian Żurowski s. 87-98
Aktualna problematyka aktu warunkowego Marian Żurowski s. 87-99
Uprawnienia członków Ludu Bożego a uprawnienia Laikatu Marian Żurowski s. 101-141
Podstawy władzy kościelnej z punktu widzenia teologiczno-kanonicznego Marian Żurowski s. 139-159
Pojęcia przestępstwa ("Crimen") u Dekretystów Marian Żurowski s. 145-152
Problematyka związana z ograniczeniem wolności wewnętrznej w świetle nowszych wyroków rotalnych Marian Żurowski s. 149-161
"Ecclesia et ius : Festgabe für Audomar Scheuermann zum 60. Geburtstag", wyd. K. Siepen, J. Weitzel i P. Wirth, Paderbern 1968 : [recenzja] Marian Żurowski K. Siepen (aut. dzieła rec.) J. Weitzel (aut. dzieła rec.) P. Wirth (aut. dzieła rec.) s. 187
"Die Mischehe in ökumenischer Sicht : Beiträge zu einem Gespräch mit dem Weltkirchenrat", R. Beaupère, F.Böckle, P. V. Leeuwen, J. Dupont, J. Orsy, Freiburg-Basel-Wien : [recenzja] Marian Żurowski R. Beaupère (aut. dzieła rec.) F. Böckle (aut. dzieła rec.) J. Dupont (aut. dzieła rec.) P. V. Leeuwen (aut. dzieła rec.) L. Orsy (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Schriften zur Theologie", Bd. VIII, Karl Rahner, Einsiedeln 1967 : [recenzja] Marian Żurowski Karl Rahner (aut. dzieła rec.) s. 190-192
Uprawnienie do naprawiania niewłaściwego wymiaru sprawiedliwości : (formowanie się doktryny w oparciu o podstawowe założenia) Marian Żurowski s. 195-208
"Geschichte des Kirchenrechts", t. 5, Willibald M. Plöch, Wien 1969 : [recenzja] Marian Żurowski Willibald M. Plöch (aut. dzieła rec.) s. 196-197
"Ius sacrum : Klaus Mörsdorf zum 60. Geburtstag", wyd. Audomar Scheuermann i Georg May, München-Paderborn 1969 : [recenzja] Marian Żurowski Georg May (aut. dzieła rec.) Audomar Scheuermann (aut. dzieła rec.) s. 197-198
"Dienst an der Welt : Ordensfrauen zwischen Charisma und Institution", wyd. Heinz Claassens, Freiburg i. Br. 1969 : [recenzja] Marian Żurowski Heinz Claassens (aut. dzieła rec.) s. 198-200
"Posoborowe prawodawstwo kościelne za okres: styczeń 1963 - czerwiec 1967", t. 1-2, tłum. i do druku przygotował Edward Sztafrowski, Warszawa 1968 : [recenzja] Marian Żurowski Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 200-201
"Staatskirchenrechrliche Grundgedanken der deutschen Kanonisten an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert", Engelbert Plassmann, Freiburg 1968 : [recenzja] Marian Żurowski Engelbert Plassmann (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Pfarrerwahlen im Mittelalter : ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde und des Niederkirchenwesens", Dietrich Kurze, Köln-Graz 1966 : [recenzja] Marian Żurowski Dietrich Kurze (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"L'essenza del matrimonio canonico. Contributo allo studio dell'amore coniugale. Il momento constitutivo del matrimonio", Pierro Antonio Bonnet, Padova 1976 : [recenzja] Marian Żurowski Pierro Antonio Bonnet (aut. dzieła rec.) s. 237-239
"Kolegialne działanie biskupów na tle Vaticanum II", Edward Sztafrowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Marian Żurowski Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 241-243
Sprawozdanie z II-go Kongresu międzynarodowego prawa kanonicznego w Mediolanie i z II-go Kongresu prawa Kościołów Wschodnich w Gonii (Chania) na Krecie Marian Żurowski s. 242-259
Nowe prawo małżeńskie Kościoła katolickiego : (refleksje wstępne) Marian Żurowski s. 245-253
Odpowiedzialność zorganizowanego zespołu za przestępstwo swego reprezentanta w ujęciu Innocentego IV Marian Żurowski s. 255-263
"De matrimonio coniectanea", W. Bertrams et al., Roma 1970 : [recenzja] Marian Żurowski Wilhelm Bertrams (aut. dzieła rec.) s. 257-257
    Zacytuj
  • Udostępnij
"El Matrimonio en Derecho Romano. Esencja, requisitos de validez, efectos, disolubilidad", Roma 1970 : [recenzja] Marian Żurowski Olis Robleda (aut. dzieła rec.) s. 257-258
"La punibilità degli innocenti nell diritto canonico nell'età classica", T. I: "La discusione del problema in Graziano e nella decretistica", Vito Piergiovanni, Milano 1971 ; T. II: "Le "poenae" e le "causae" nella dottrina dell sec. XIII", Vito Piergiovanni, Milano 1974 : [recenzja] Marian Żurowski Vito Piergiovanni (aut. dzieła rec.) s. 280-283
Refleksje z pierwszego dnia IV Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego we Fryburgu Marian Żurowski s. 280-286
"De iurisprudentia recentiore circa simulationem et errorem", Antoni Stankiewicz, Romae 1981 : [recenzja] Marian Żurowski Antoni Stankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 287-291
"Introducción a la ciencia del derecho canónico", Alberto de la Hera, Madrid 1967 : [recenzja] Marian Żurowski Alberto de la Hera (aut. dzieła rec.) s. 287-290
"Historia del derecho canónico", I : "El primer milenio", Antonio García y García, Salamanca 1967 : [recenzja] Marian Żurowski Antonio Garcia y Garcia (aut. dzieła rec.) s. 290-291
"Il Concilio Vaticano II e la codificazione del diritto canonico. Lezioni ad uso degli studenti", Mario Petroncelli, Napoli 1968 : [recenzja] Marian Żurowski Mario Petroncelli (aut. dzieła rec.) s. 291-292
"De homicidio in iure poenali romano", Antoni Stankiewicz, Romae 1981 : [recenzja] Marian Żurowski Antoni Stankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 292
"Der neue Codex und die Kirchlichen Vereine", Vinfried Schulz, Paderborn 1986 : [recenzja] Marian Żurowski Vinfried Schulz (aut. dzieła rec.) s. 293
"Atti del Congresso Internazionale di Diritto canonico, La chiesa dopo il Concilio, Roma 14-19 gennaio 1970", I-II, Milano 1972 : [recenzja] Marian Żurowski s. 297-302
"Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem cum notis bibliographicis et indicibus", Zenon Grocholewski, Romae 1980 : [recenzja] Marian Żurowski Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 298
"El derecho y el misterio de la Iglesia", Valentin Ramallo, Roma 1972 : [recenzja] Marian Żurowski Valentin Ramallo (aut. dzieła rec.) s. 302-303
"Il canone tridentino sul divorzio per adulterio e l'interpretazione degli autori", Luigi Bressan, Roma 1973 : [recenzja] Marian Żurowski Luigi Bressan (aut. dzieła rec.) s. 303-304
"Vinculum matrimoniale, Olis Robleda [et al.], Roma 1973 : [recenzja] Marian Żurowski Olis Robleda (aut. dzieła rec.) s. 304-305
"Kirchliches Eherecht mit dem Entwurf der CIC-Reformkommission", Ulrich Mosiek, Hartmut Zapp, Freiburg im Breisgau 1981 : [recenzja] Marian Żurowski Ulrich Mosiek (aut. dzieła rec.) Helmut Zapp (aut. dzieła rec.) s. 306-307
"Chrzest jako podstawa jedności Kościoła", Remigiusz Sobański, Warszawa 1971 : [recenzja] Marian Żurowski Remigiusz Sobański (aut. dzieła rec.) s. 308-313
Teologiczno-kanoniczne refleksje nad poddstawami władzy zwierzchnej w stanach doskonałości Marian Żurowski s. 309-340
Warunkowe przekazywanie władzy przez prawo Marian Żurowski s. 313-328
Trzydziestolecie pracy naukowej Ks. docenta dr Romana Joachima Bara Marian Żurowski s. 339-349
"Das Naturrecht im Disput", Franz Böckle, Düsseldorf 1966 : [recenzja] Marian Żurowski Franz Böckle (aut. dzieła rec.) s. 339-345
"La Vie religieuse dans le renouveau de l'Église. Texte de Vatican II, Jean XXIII, Paul VI", R. Carpentier, A. De Bonhome, Bruxelles 1967 : [recenzja] Marian Żurowski A. De Bonhome (aut. dzieła rec.) R. Carpentier (aut. dzieła rec.) s. 377
"De vita per consilia evangelica consecrata", Johannes Beyer, Roma 1969 : [recenzja] Johannes Beyer Marian Żurowski s. 378-379