Znaleziono 2 artykuły

H. Altman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Źródła do dziejów klasy robotniczej na ziemiach polskich", pod red. St. Kalabińskiego, t. III: "Królestwo Polskie i Białostocczyzna", wyd. H. Altman (i in.), cz. 1-4, Warszawa 1968-1972 : [recenzja] Jan Kancewicz H. Altman (aut. dzieła rec.) Stanisław Kalabiński (aut. dzieła rec.) s. 496-501
"Źródła do dziejów klasy robotniczej na ziemiach polskich", pod red. N. Gąsiorowskiej, T. I: "Królestwo Polskie i Białostocczyzna 1864-1900"; cz. I, wyd. Ż. Kormanowska, J. Łukasiewicz, I. Pietrzak-Pawłowska ; cz. II, wyd. H. Altman [et al.], Warszawa 1962 : [recenzja] Jan Kancewicz H. Altman (aut. dzieła rec.) Natalia Gąsiorowska (aut. dzieła rec.) Ż. Kormanowa (aut. dzieła rec.) I. Pietrzak-Pawłowska (aut. dzieła rec.) J. Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 726-731