Znaleziono 7 artykułów

Krystyna Celarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Informatyzacja postępowania administracyjnego : nowa jakość "usług" administracji publicznej Krystyna Celarek s. 11-21
Znaczenie strategii rozwoju powiatu chrzanowskiego w procesie zarządzania infrastrukturą drogową Krystyna Celarek s. 45-55
    Zacytuj
  • Udostępnij
Znaczenie nauki administracji i jej interdyscyplinarnego charakteru w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego Krystyna Celarek s. 50-60
Informacja i informatyka jako istotny instrument zarządzania administracją publiczną Krystyna Celarek s. 71-80
    Zacytuj
  • Udostępnij
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – zagadnienia administracyjnoprawne Internetu Krystyna Celarek s. 145-158
    Zacytuj
  • Udostępnij
Znaczenie Systemu Informacji Oświatowej w zarządzaniu oświatą Krystyna Celarek s. 304-311
Ochrona danych osobowych a rozwój społeczeństwa informacyjnego Krystyna Celarek s. 721-731