Znaleziono 7 artykułów

Wojciech Cieślak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O wzajemnym stosunku zmuszania, rozboju i wymuszenia rozbójniczego Wojciech Cieślak s. 40-52
Mobbing (prześladowanie) - próba definicji i wybrane zagadnienia prawne Wojciech Cieślak Jakub Stelina s. 72-82
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 lipca 1991 r. II A Kr 41 Wojciech Cieślak s. 152-160
"Kodeks karny z orzecznictwem", K. Janczukowicz, Gdańsk 1996 : [recenzja] Wojciech Cieślak Krzysztof Janczukowicz (aut. dzieła rec.) s. 155-157
"Odpowiedzialność karna menedżerów", Oktawia Górniok, Toruń [b.r.] : [recenzja] Wojciech Cieślak Oktawia Górniok (aut. dzieła rec.) s. 220-223
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 25 czerwca 2004 r. Wojciech Cieślak Maciej Górtowski s. 252-258
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 6 marca 2003 r. II Aka 231 Wojciech Cieślak s. 289-295