Znaleziono 16 artykułów

Jan Ciszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany w umowie między PRL a ZSRR o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych Jan Ciszewski s. 11-26
Roszczenie alimentacyjne obywateli polskich w orzecznictwie sądów RFN Jan Ciszewski s. 16-25
Zmiany w umowie między PRL a NRD o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych : problematyka prawa właściwego, jurysdykcji krajowej i uznawania orzeczeń zagranicznych Jan Ciszewski s. 26-38
Zabezpieczanie płatności świadczeń alimentacyjnych należnych od osób wyjeżdżających za granicę Jan Ciszewski s. 26-37
Zmiany i uzupełnienia umowy między PRL a WRL o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych jan Ciszewski s. 27-37
Nowe prawo adopcyjne w Republice Federalnej Niemiec Jan Ciszewski s. 32-41
Traktatowe podstawy ekstradycji w stosunkach polsko-włoskich : czy umowa z Republiką Włoską o ekstradycji obowiązuje? Jan Ciszewski s. 47-51
Zmiana w umowie między PRL a Bułgarią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych Jan Ciszewski s. 55-64
Konwencja Haska o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych Jan Ciszewski s. 63-68
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8.YI.1977 r. III CRN 294 Jan Ciszewski s. 74-80
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 1977 r. (III CRN 337 Jan Ciszewski s. 91-95
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1985 r., III CZP 26 Jan Ciszewski s. 91-98
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 1986 r., III CZP 69 Jan Ciszewski s. 118-135
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 18 marca 1998 r. Jan Ciszewski s. 202-208
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zezwolenie na wykonanie w Polsce orzeczenia sądu francuskiego : glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 r. (II CSK 158 Jan Ciszewski s. 209-223
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 14 lipca 2004 r. Jan Ciszewski s. 274-290