Znaleziono 1 artykuł

Federico Dickinson

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy istnieje sezonowy rytm rozwoju w warunkach tropikalnych? : (raport 1 z dwuletnich comiesięcznych badań na Jukatanie w Meksyku) Federico Dickinson Armando Rojas Anna Siniarska Graciela Valentin Napoleon Wolański s. 9-46