Znaleziono 54 artykuły

Jerzy Jasiuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy ochrony zabytków techniki w Polsce Jerzy Jasiuk s. 3-12
Ochrona materialnych źródeł do historii techniki w Polsce Jerzy Jasiuk s. 33-49
Ochrona i społeczne wykorzystanie zabytków techniki Jerzy Jasiuk s. 63-64
Mgr inż. Zenon Krogulec (1913-1977) Jerzy Jasiuk s. 75-76
"Maszyny w dziejach ludzkości. Od czasów najdawniejszych do Odrodzenia", Franz Maria Feldhaus, Warszawa 1958 : [recenzja] Jerzy Jasiuk Franz Maria Feldhaus (aut. dzieła rec.) s. 107-110
Seminarium na temat rewolucji przemysłowej w czeskim i słowackim hutnictwie Jerzy Jasiuk s. 160-161
Pokaz zabytkowych aparatów fotograficznych Jerzy Jasiuk s. 163-164
Wkład Polaków do rozwoju techniki w XX wieku Jerzy Jasiuk s. 180-182
Wystawa: Historyczne mosty w Tczewie Jerzy Jasiuk s. 182-183
Rejestracja zabytków techniki Jerzy Jasiuk s. 184-185
Pierwsze spotkanie odlewników i archeologów Jerzy Jasiuk s. 198-201
Wystawa "Ignacy Krasicki i Oświecenie w Polsce" Halina Duczmal-Pacowska Jerzy Jasiuk s. 225-226
Sympozjum ICOHTEC na temat historii górnictwa i hutnictwa Jerzy Jasiuk Bolesław Orłowski Jerzy Róziewicz s. 226-232
Bibliografia polskich starodruków technicznych. Problemy i pytania Jerzy Jasiuk s. 233-235
Kultura techniczna a środowisko naturalne Jerzy Jasiuk s. 243-246
"Bibliografie déjin československého hornictvi", Svatova Šteinerová, Praha 1962 : [recenzja] Jerzy Jasiuk Svatova Šteinerová (aut. dzieła rec.) s. 286-287
350 lat "Officina Ferraria" Jerzy Jasiuk s. 329
Wystawa z okazji 10-lecia Czechosłowackiej Akademii Nauk Jerzy Jasiuk s. 332
Muzea techniki w Kielecczyźnie : (tradycje, osiągnięcia, perspektywy) Jerzy Jasiuk s. 351-372
Historia nauki i techniki w publikacjach popularnonaukowych Jerzy Jasiuk Ryszard Doński (aut. dzieła rec.) Edward Kofler (aut. dzieła rec.) B. Rozen (aut. dzieła rec.) Antoni Sobótka (aut. dzieła rec.) Stefan Sękowski (aut. dzieła rec.) s. 382-385
Rok Muzeów i Zabytków Techniki Jerzy Jasiuk s. 415-417
Patronat hutnictwa nad zabytkami techniki Jerzy Jasiuk s. 417-418
Wystawa instrumentów mierniczych firmy G. Gerlach Jerzy Jasiuk s. 423
Nowości w zbiorach Muzeum Techniki Jerzy Jasiuk s. 424
Pierwszy rok działalności Polskiego Towarzystwa Historii Techniki Jerzy Jasiuk s. 427-429
Od fonografu do automatu muzycznego. Nowy dział ekspozycji w Muzeum Techniki w Warszawie Jerzy Jasiuk s. 431-432
Stulecie Muzeum Politechnicznego w Moskwie Jerzy Jasiuk s. 438-440
150 rocznica założenia Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach Jerzy Jasiuk s. 447
Z fabrycznych kronik Jerzy Jasiuk s. 452
Konferencja na temat zabytków i tradycji techniki polskiej Jerzy Jasiuk s. 470-472
400 lat polskiego podręcznika miernictwa Jerzy Jasiuk Zofia Traczewska-Białkowa s. 478-480
Sympozjum w Pradze na temat ochrony zabytków techniki Jerzy Jasiuk s. 490-491
Problemy rozwoju nauki i techniki w Europie Centralnej w okresie 1848-1918 Jerzy Jasiuk s. 492-493
"Marzenia inżynierów", Willy Ley, Warszawa 1960; "Czełowiek isprawlajet płanietu", I. Adabaszew, Moskwa 1959 : [recenzja] Jerzy Jasiuk Bolesław Orłowski I. Adabaszew (aut. dzieła rec.) Willy Ley (aut. dzieła rec.) s. 502-503
Jubileusz Fabryki Białogońskiej Jerzy Jasiuk s. 512-514
Polskie Towarzystwo Historii Techniki Jerzy Jasiuk s. 518
XV Międzynarodowy Kongres Historii Nauki (Edynburg 10-19 sierpnia 1977 roku) Jerzy Jasiuk s. 544-546
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego Jerzy Jasiuk s. 554-555
Otwarcie Muzeum Zagłębia Staropolskiego Jerzy Jasiuk s. 587-589
"Ziemia" o historii techniki Jerzy Jasiuk s. 601-603
W sprawie muzeów i zabytków Jerzy Jasiuk s. 616-617
Wystawa "Budownictwo przemysłowe Zagłębia Staropolskiego w XIX stuleciu" Jerzy Jasiuk s. 620-621
Polska książka techniczna wczoraj i dziś Jerzy Jasiuk s. 630-631
Próba chronologii dziejów hutnictwa Jerzy Jasiuk s. 652
Polemika na temat daty założenia Zakładów Ostrowieckich Jerzy Jasiuk s. 654-655
Wystawa na temat ochrony zabytków techniki w Czechosłowacji Jerzy Jasiuk s. 668
Nowa ekspozycja w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego Jerzy Jasiuk s. 670-671
Wystawa poświęcona zabytkom i tradycjom techniki polskiej Jerzy Jasiuk s. 671-673
"Od ścieżek do przestworzy", Jerzy Müller, Warszawa 1961 : [recenzja] Jerzy Jasiuk Jerzy Müller (aut. dzieła rec.) s. 676-678
X Sympozjum ICOHTEC-u. Źródła do historii techniki Jerzy Jasiuk s. 728-730
150 rocznica rozpoczęcia budowy Kanału Augustowskiego Jerzy Jasiuk s. 808-809
Działalność Muzeum Techniki w Warszawie w 1975 roku Jerzy Jasiuk s. 818-820
Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi otrzymało imię Mieczysława Radwana Jerzy Jasiuk s. 865-867
Historia zakładu przemysłowego : wielkiego przedsięwzięcia inżynierskiego Jerzy Jasiuk s. 942-943