Znaleziono 8 artykułów

Leszek Kamiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy polskiego romantyzmu Leszek Kamiński s. 49-52
Wystawa: realia sonetów krymskich Leszek Kamiński s. 105-107
Michał Kulesza – wspomnienie o przyjaźni zawodowej Leszek Kamiński s. 123-128
Tradycja romantyczna w życiu politycznym II Rzeczypospolitej : (w związku z pracą Leszka Kamińskiego, Romantyzm i ideologia. Główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej, Wrocław [etc.] 1980) Stanisław Stępień Leszek Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 141-146
Literatura romantyczna na VII Międzynarodowym Kongresie Slawistów Leszek Kamiński s. 143-149
"Romantyzm a ideologia : główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej", Leszek Kamiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980 : [recenzja] Mirosław Lalak Leszek Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 355-359
"Romantyzm a ideologia. Główne ugrupowanie polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej", Leszek Kamiński, Wrocław 1980 : [recenzja] Irena Stemplowska Leszek Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 372
"Romantyzm a ideologia. Główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej", Leszek Kamiński, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Leszek Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 651-653