Znaleziono 4 artykuły

Grażyna Królikiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mochnacki o powstaniu listopadowym. Reportaż czy >>wielka<< historia", Grażyna Królikiewicz, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.36, Kraków 1977 : [recenzja] Barbara Więzik Grażyna Królikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 160
"Ofelia Stanisława Wyspiańskiego", Grażyna Królikiewicz, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" t.XII (1974) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Grażyna Królikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 176
"Terytorium ruin : ruina jako obraz i temat romantyczny", Grażyna Królikiewicz, Kraków 1993 : [recenzja] Tomasz Łuczkowski Grażyna Królikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 221-223
"Kamień Palmiry i ruiny Rzymu. Z dziejów recepcji Volneya w Polsce", Grażyna Królikiewicz, "Ruch Literacki" z.3 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Grażyna Królikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 382