Znaleziono 40 artykułów

Jan Krajczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eucharystia a przygotowanie wiernych do życia w małżeństwie Jan Krajczyński s. 7-37
Prezentacja Księgi Pamiątkowej dedykowanej Ks. Prof. Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Jan Krajczyński s. 19-21
Władza dyspensowania proboszcza i innego prezbitera lub diakona Jan Krajczyński s. 21-38
Walor prawny relacji interpersonalnych w małżeństwie Jan Krajczyński s. 23-44
Oświadczenia stron i zeznania świadków w sprawach o nieważność małżeństwa «ob exclusionem indissolubilitatis» Jan Krajczyński s. 41-63
Nierozerwalność małżeństwa w doktrynie i ustawodawstwie Kościoła Jan Krajczyński s. 47-86
Posłannictwo kapłańskie małżeństwa chrześcijańskiego Jan Krajczyński s. 53-78
Przeszkody małżeńskie wynikające z godności osoby Jan Krajczyński s. 53-72
Prawo dziecka do poczęcia w sposób ludzki Jan Krajczyński s. 77-91
"Positivus actus voluntatis" jako istotny element w dowodzeniu nieważności małżeństwa z tytułu wykluczenia nierozerwalności Jan Krajczyński s. 83-94
Zasada nierozerwalnośći małżeństwa a migracja zewnętrzna Polaków Jan Krajczyński s. 85-115
Ewangelizacyjna obecność chrześcijańskich rodziców w szkole Jan Krajczyński s. 99-117
Granice wolności słowa Jan Krajczyński s. 111-138
Duszpaszterz w służbie komunii małżeńskiej Jan Krajczyński s. 113-144
Rota Rzymska a rzeczywistość małżeństwa Jan Krajczyński s. 119-131
Postanowienie wystąpienia o rozwód cywilny a pozytywna intencja zerwania węzła małżeńskiego Jan Krajczyński s. 123-137
Uzupełnienie uprawnienia do asystowania przy zawieraniu małżeństwa Jan Krajczyński s. 125-144
Swoboda wyboru formy zawarcia małżeństwa w Polsce Jan Krajczyński s. 143-159
Troska o zachowanie przez małżonków ducha chrześcijańskiego Jan Krajczyński s. 157-191
Małżeństwo z muzułmaninem Jan Krajczyński s. 175-200
Pozycja prawna nieochrzczonych w doktrynie Pawła Włodkowica Jan Krajczyński s. 185-212
Idea ojczyzny i jej praw według Pawła Włodkowica Jan Krajczyński s. 185-216
"Podmiotowość osoby ludzkiej i konsens małżeński", red. Jan Krajczyński, Płock 2005 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Jan Krajczyński (aut. dzieła rec.) s. 191-193
Wpływ uzależnień na ważność małżeństwa kanonicznego Jan Krajczyński s. 191-216
"Quando e come ricorrere alla Penitenzieria Apostolica", C.E. Commentz, Città del Vaticano 2011 " [recenzja] Jan Krajczyński C.E. Commentz (aut. dzieła rec.) s. 198-203
"La remunerazione degli avvocati nei giudizi di nullità matrimoniale", Graziano Mioli, Città del Vaticano 2009 : [recenzja] Jan Krajczyński Graziano Mioli (aut. dzieła rec.) s. 217-221
Kapłańska cześć dla Eucharystii Jan Krajczyński s. 227-250
Troska Kościoła lokalnego o zachowanie świątecznego charakteru niedzieli Jan Krajczyński s. 229-253
"Istotne obowiązki małżeńskie", Ryszard Sztychmiler, Warszawa 1977 : [recenzja] Jan Krajczyński Ryszard Sztychmiler s. 234-238
"Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej", Jan Krajczyński, Płock 2007 : [recenzja] Wojciech Góralski Jan Krajczyński (aut. dzieła rec.) s. 235-243
"Iustitia et iudicium”. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz", a cura di J. Kowal e J. Llobell, Città del Vaticano 2010, vol. I-IV : [recenzja] Jan Krajczyński J. Kowal (aut. dzieła rec.) J. Llobell (aut. dzieła rec.) s. 249-256
"The impediment of ligamen in the canonical matrimonial system", F.L. Makaka, Romae 2006 : [recenzja] Jan Krajczyński F.L. Makaka (aut. dzieła rec.) s. 251-257
"La disparité de culte matrimoniale en droit canonique", K. El Chammas, Roma 2007 : [recenzja] K. El Chammas Jan Krajczyński s. 253-260
Ogólnopolskie sympozjum kanonistów poświęcone znaczeniu przemówień papieskich do Roty Rzymskiej dla doktryny kanonistycznej i orzecznictwa kościelnego w sprawach małżeńskich Jan Krajczyński s. 261-267
Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjonu Kanonistów poświęconego prawu małżeńskiemu : Sikórz k. Płocka, 19-20 X 1998 r. Jan Krajczyński s. 327-330
"Finis legis Christus. T. 1, 2", red. Józef Wroceński, Jan Krajczyński, Warszawa 2009 : [recenzja] Renata Kamińska Jan Krajczyński (aut. dzieła rec.) Józef Wroceński (aut. dzieła rec.) s. 331-342
"Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej", Jan Krajczyński, Warszawa 2007 : [recenzja] Henryk Stawniak Jan Krajczyński (aut. dzieła rec.) s. 399-402
"La dimension juridique des sacraments", Éric Besson, Roma 2004 : [recenzja] Jan Krajczyński Éric Besson (aut. dzieła rec.) s. 412-416
"L’impedimento matrimoniale del voto perpetuo di castità (can. 1088 C.I.C). Evoluzione storica e legislazione vigente", Andrzej Sosnowski,Roma 2007 : [recenzja] Jan Krajczyński Andrzej Sosnowski (aut. dzieła rec.) s. 414-425
"Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej", Jan Krajczyński, Ząbki 2007 : [recenzja] Henryk Stawniak Jan Krajczyński (aut. dzieła rec.) s. 556-558