Znaleziono 7 artykułów

Beata Krajewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zespoły interdyscyplinarne jako podmioty zintegrowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy wewnątrzrodzinnej wobec dzieci Beata Krajewska s. 87-99
Programy telewizyjne o tematyce religijnej w recepcji dzieci i młodzieży Beata Krajewska s. 91-111
"Edukacja a włączenie społeczne : konteksty socjalne i pedagogiczne", (red.) T. Biernat, J.A. Malinowski, Toruń 2013 : [recenzja] Beata Krajewska T. Biernat (aut. dzieła rec.) J.A. Malinowski (aut. dzieła rec.) s. 127-131
"Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów", red. A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański, Kraków 2012 : [recenzja] Beata Krajewska Anna Dudak (aut. dzieła rec.) Katarzyna Klimkowska (aut. dzieła rec.) Andrzej Różański (aut. dzieła rec.) s. 159-166
Świetlica szkolna – ważne ogniwo w procesie wychowania opiekuńczego dziecka Beata Krajewska s. 169-183
"Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze", Bronisław Urban, Warszawa 2012 : [recenzja] Beata Krajewska Bronisław Urban (aut. dzieła rec.) s. 265-270
Wykład otwarty Bogusława Śliwerskiego pt. "(Bez-)krytycznie o międzynarodowych Badaniach PISA" (Warszawa, 7 marca 2014) Beata Krajewska s. 291-292