Znaleziono 16 artykułów

Adam Krajewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zwalczanie owadów - szkodników technicznych drewna za pomocą mikrofal Adam Krajewski s. 27-34
Uszkodzenia zabytków w Egipcie powodowane przez owady Adam Krajewski s. 45-53
Z badań nad zwalczaniem promieniami gamma owadów niszczących zabytki i muzealia : część 2 : odporność różnych gatunków Adam Krajewski s. 47-55
Wykorzystanie promieniowania gamma do ochrony zabytków Adam Krajewski s. 104-111
Videoendoskopia jako metoda oceny stanu drewnianych konstrukcji w zabytkach Adam Krajewski Piotr Witomski s. 105-108
Sprostowanie Adam Krajewski s. 121
Kołatek domowy - najgroźniejszy ksylofag niszczący zabytki w Polsce Adam Krajewski s. 177-183
Owady niszczące zabytkowe książki : chrząszcze drążące starodruki i dawne rękopisy Adam Krajewski s. 182-190
Owady niszczące zabytki drewniane Adam Krajewski s. 202-209
Naturalna trwałość drewna lim (Erythrophleum fordi Oliv.) i kien (Hopea pierrei Chance), materiału konstrukcyjnego zabytkowych budynków w Hue Adam Krajewski Jerzy Ważny s. 207-213
"Fizyczne metody dezynsekcji drewna dóbr kultury", Adam Krajewski, Warszawa : Wydaw. SGGW, 2001 : [recenzja] Dominik Mączyński Adam Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 232-233
Owady nieszczące zabytkowy papier : gatunki ogryzające stare książki i dawne rękopisy Adam Krajewski s. 281-290
Problemy dezynsekcji drewnianych zabytków w Polsce Adam Krajewski Dominik Mączyński s. 356-362
Rozwój technologii dezynsekcji dóbr kultury przy użyciu fumigacji Adam Krajewski s. 360-373
Z badań nad zwalczaniem promieniami gamma owadów niszczących zabytki i muzealia : część 1 - odporność różnych stadiów rozwojowych Adam Krajewski s. 395-408
Niektóre problemy występujące przy konserwacji zabytkowych budynków na terenie cytadeli w Hue w Wietnamie Adam Krajewski Jerzy Ważny s. 450-459