Znaleziono 8 artykułów

Piotr Kruszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo podejrzanego do obrony materialnej w projektach k.p.k. : (wybrane zagadnienia) Piotr Kruszyński s. 22-30
Z problematyki zmian przepisów k.p.k. w zakresie zabezpieczenia majątkowego Piotr Kruszyński s. 35-38
Udział obrońcy w postępowaniu przygotowawczym w świetle postulatów de lege ferenda Piotr Kruszyński s. 68-83
"Rola pokrzywdzonego w procesie karnym w świetle ustawodawstwa i praktyki wybranych krajów zachodnich", Cezary Kulesza, Białystok 1995 : [recenzja] Piotr Kruszyński Cezary Kulesza (aut. dzieła rec.) s. 170-174
Sprawozdanie z udziału w zorganizowanej przez Radę Europy w Strasbourgu, w dniach od 28 do 31 maja 1996 r., konferencji na temat uczestników postępowania sądowego Piotr Kruszyński s. 171-172
Naruszenie prawa materialnego jako podstawa wzruszenia orzeczenia Jan Kil Piotr Kruszyński s. 231-241
"Wykład prawa karnego procesowego", red. Piotr Kruszyński, Białystok 2003 : [recenzja] Monika Zbrojewska Piotr Kruszyński (aut. dzieła rec.) s. 232-234
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 kwietnia 2005 r., P 1 Piotr Kruszyński s. 289-294