Znaleziono 11 artykułów

Janusz Kubiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konserwować czy restaurować? Janusz Kubiak s. 17-19
Rawa Mazowiecka - program konserwatorski Janusz Kubiak s. 44-53
Żyrardów, miasto fabryczne - pokaz w Warszawie Janusz Kubiak s. 73
"Architektura", nr 7-8, 1978 : [recenzja] Janusz Kubiak s. 78
Trzydziestolecie PP Pracownie Konserwacji Zabytków Janusz Kubiak s. 107-108
Dawna Fabryka Norblina w Warszawie - szopa na rowery czy katedra w Lincoln? Janusz Kubiak s. 110-112
Mgr Maria Puciata (1924-1978) Janusz Kubiak s. 148
Metodologia rewaloryzacji i modernizacji starej zabudowy mieszkaniowej - konferencja Towarzystwa Urbanistów Polskich Janusz Kubiak s. 155-156
"Problemy zagrożonych reliktów urbanistycznych małych miast", Elżbieta Muszyńska, Warszawa 1977; "Rola i funkcja małych miast zabytkowych położonych poza aglomeracjami miejsko-przemysłowymi na przykładzie Golubia i Nieszawy", Lucyna Czyżniewska, Warszawa 1977 : [recenzja] Janusz Kubiak Lucyna Czyżniewska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 203
    Zacytuj
  • Udostępnij
Uwagi dotyczące "Wytycznych do opracowania problematyki ochrony wartości kulturowych w planach zagospodarowania przestrzennego" Janusz Kubiak s. 226-229
"Architektura miast przemysłowych drugiej połowy XIX w. Jej historyczne i współczesne problemy" - sympozjum w Łodzi Janusz Kubiak s. 247-248