Znaleziono 5 artykułów

Witold Pruss

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z dziejów rzemiosła warszawskiego", pod red. Barbary Grochulskiej i Witolda Prussa, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Biernat Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) Witold Pruss (aut. dzieła rec.) s. 175
Społeczeństwo Królestwa Polskiego w XIX i początkach XX wieku. Cz. 1, Narodowości, wyznania, sekty, organizacje kościelne Witold Pruss s. 259-288
Społeczeństwo Królestwa Polskiego w XIX i początkach XX wieku. Cz. 2, Narodowości, wyznania, ich rozmieszczenie, struktura demograficzna i zawodowo-społeczna Witold Pruss s. 487-512
"Ludność Warszawy na przełomie XIX i XX w.", Maria Nietyksza, Warszawa 1971 : [recenzja] Witold Pruss Maria Nietyksza (aut. dzieła rec.) s. 560-562
"Dzieje Warszawy, t. 3: Warszawa w latach 1795-1914", Stefan Kieniewicz, Warszawa 1976 : [recenzja] Witold Pruss Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 774-782