Znaleziono 3 artykuły

Marcin Sikorski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oddziaływanie portali intranetowych na zarządzanie wiedzą w nowoczesnych organizacjach Jan Fazlagić Bohdan Ludwiszewski Aleksander Sala Marcin Sikorski s. 101-112
Usługi on-line w kontekście mobilnym : jakościowe badanie obserwacyjne Krzysztof Redlarski Marcin Sikorski s. 148-166, 283-284
"Usługi on-line: jakość, interakcje, satysfakcja klienta", Marcin Sikorski, Warszawa 2013 : [recenzja] Witold Chmielarz Marcin Sikorski (aut. dzieła rec.) s. 177-179