Znaleziono 15 artykułów

Piotr Szczemielinow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawy adwokatury ZSRR i nowa ustawa o adwokaturze w RSFRR Piotr Szczemielinow s. 8-13
Zasady wynagradzania adwokatów w Związku Radzieckim Piotr Szczemielinow s. 20-22
Element społeczny w rozstrzyganiu sporów gospodarczych oraz nowe przepisy o rozstrzyganiu sporów przez arbitraż państwowy Piotr Szczemielinow s. 35-36
Sądy koleżeńskie w ZSRR i w Federacji Rosyjskiej Piotr Szczemielinow s. 40-45
Zmiany i uzupełnienia w ustawie o ustroju sądów w RSFRR Piotr Szczemielinow s. 41-42
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zmiany w kodeksie postępowania karnego i w kodeksie karnym w Związku Radzieckim Piotr Szczemielinow s. 46-47
Podstawy postępowania cywilnego ZSRR i republik związkowych Piotr Szczemielinow s. 47-51
Zasady ustawodawstwa cywilnego ZSRR i republik związkowych Piotr Szczemielinow s. 55-60
Ustrój sądów Związku Radzieckiego Piotr Szczemielinow s. 55-59
Zmiany i uzupełnienia do kodeksu karnego RSFRR Piotr Szczemielinow s. 58-62
Podstawy karnego postępowania sądowego ZSRR i republik związkowych Piotr Szczemielinow s. 59-63
Arbitraż państwowy Związku Radzieckiego i nowo ustawa o arbitrażu państwowym Federacji Rosyjskiej : (artykuł informacyjny) Piotr Szczemielinow s. 62-66
Nowy etap działalności sądów koleżeńskich Piotr Szczemielinow s. 70-72
Ustawodawstwo karne ZSRR i nowy kodeks karny RSFRR Piotr Szczemielinow s. 102-109
Sądy koleżeńskie w ZSRR i w Federacji Rosyjskiej Piotr Szczemielinow s. 108-110