Znaleziono 10 artykułów

Wiesław Szczepiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo o adwokaturze : czy spełnione nadzieje? Wiesław Szczepiński s. 1-7
Demokracja i praworządność Mirosław Brych Wiesław Szczepiński s. 1-9
Prawo o adwokaturze - rola i zadania podstawowych organizacji partyjnych : (zagajenie sekretarza Zespołu Partyjnego przy NRA na zebraniu w dniu 1.X.1982 r.) Wiesław Szczepiński s. 2-8
Ubezpieczenie adwokatów od odpowiedzialności cywilnej : dyskusja redakcyjna Stanisław Jerzy Jaźwiecki Stanisław Markiewicz Robert Małecki Stanisław Mikke Tomasz Mintoft-Czyż Mariusz Młynarczyk Andrzej Siemiński Wiesław Szczepiński s. 47-65
Jakie są obowiązki wspólników? Thomas S. Clay Wiesław Szczepiński (tłum.) s. 100-105
Znaczenie domniemania wynikającego z art. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece : (ustawa z dn. 6 lipca 1982 r., DzU Nr 19, poz. 147 z późn. zm.) Wiesław Szczepiński s. 122-124
Listy do Redakcji : [list skierowanego do adw. Andrzeja Kubasa, przewodniczącego Krajowego Zjazdu Adwokatury] Wiesław Szczepiński s. 137-138
Kronika : sprawozdanie z pobytu w dniach 23.V.—26.V.1989 r. w Pradze delegacji adwokatury polskiej Wiesław Szczepiński s. 158-159
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 15 października 2002 r. I A Ca 423 Wiesław Szczepiński s. 269-275
Adwokat prof. dr hab. Kazimierz Buchała (1924-2002) Wiesław Szczepiński s. 289-292