Znaleziono 7 artykułów

Beata Tarnowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Et in Arcadia ego" : obraz i słowo w najnowszej poezji Andrzeja Buszy Beata Tarnowska s. 39-55
Życie, praca, zadania twórcy na emigracji Bolesław Taborski Beata Tarnowska s. 207-220
"Geografia poetyka w powojennej twórczości Czesława Miłosza", Beata Tarnowska, Olsztyn 1996 : [recenzja] Edyta Tuz Beata Tarnowska (aut. dzieła rec.) s. 221-226
Golgotha and the Galilee Lake in the contemporary Israeli poetry : on the example of the selected poems of Hezy Leskly and Amir Or Beata Tarnowska s. 231-244
"Europejskie korzenie poezji Czesława Miłosza", Jolanta Dudek, Kraków 1995 : [recenzja] Beata Tarnowska Jolanta Dudek (aut. dzieła rec.) s. 232-235
Krajobrazy Czesława Miłosza Jan Wolski Beata Tarnowska (aut. dzieła rec.) s. 322-324
"Nad morzem miasto biało-błękitne"... : obraz z Tel Awiwu w poezji polsko-żydowskiej lat międzywojennych Beata Tarnowska s. 333-346