Znaleziono 11 artykułów

A. Wiśniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy wprowadzające i związkowe z orzecznictwem okresu powojennego i komentarzem", K. Lipiński, Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski Kazimierz Lipiński (aut. dzieła rec.) s. 101-102
"Kodeks postępowania administracyjnego i przepisy wykonawcze", Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski s. 102-103
"Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej", S. Rozmaryn, Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski Stefan Rozmaryn (aut. dzieła rec.) s. 103-105
"Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz", J. Litwin, Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski Józef Litwin (aut. dzieła rec.) s. 105-107
"Orzecznictwo Sądu Najwyższego w składach powiększonych. Sprawy cywilne za lata 1945-1959", W. Święcicki, K. Piasecki, Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski Kazimierz Piasecki (aut. dzieła rec.) Witold Święcicki (aut. dzieła rec.) s. 117-118
"Socjalistyczna dyscyplina pracy", Z. Salwa, Warszawa 1961 : [receenzja] A. Wiśniewski Zbigniew Salwa (aut. dzieła rec.) s. 118-119
"Przestępstwa w komunikacji drogowej", K. Buchała, Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski Kazimierz Buchała (aut. dzieła rec.) s. 119-120
"Co wolno przywieźć z zagranicy i wywieźć za granicą. Nowe opłaty celne", Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski s. 120-121
"Komentarz do ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych", S. Gebert, Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski Stanisław Gebert (aut. dzieła rec.) s. 121-122
"Wzory pism procesowych w sprawach karnych", K. Bieńkowski, W. Sieroszewski, Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski Krzysztof Bieńkowski (aut. dzieła rec.) Władysław Sieroszewski (aut. dzieła rec.) s. 122-123
"Przepisy o dostawach między jednostkami gospodarki uspołecznionej", oprac. J. Mayzel, Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski Jerzy Mayzel (aut. dzieła rec.) s. 123-124