Znaleziono 30 artykułów

Kazimierz Buchała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Zespołu Redakcyjnego Kazimierz Buchała s. 3-5
Oczekiwania na miarę możliwości Kazimierz Buchała Jerzy Szczęsny s. 5-12
Wybrane problemy odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa komunikacyjnego Kazimierz Buchała s. 7-19
Zadania adwokatury u progu wejścia w życie prawa o adwokaturze Kazimierz Buchała s. 8-16
Z rozważań nad modelem adwokatury w państwie socjalistycznym Kazimierz Buchała s. 8-17
Pierwszy dzień Sesji - 7 listopada 1986 r. : pierwsze zebranie plenarne - otwarcie Sesji : słowo wstępne Kazimierz Buchała s. 12-14
Adwokatura na tle zagadnień praworządności w świetle tez oraz uchwały V Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierz Buchała s. 13-24
System sądowego wymiaru kary w nowym kodeksie karnym Kazimierz Buchała s. 15-27
W sprawie warunków pracy adwokata w zespole Kazimierz Buchała s. 24-31
Kara grzywny : problemy orzekania i nowelizacji kodeksu Kazimierz Buchała s. 28-38
    Zacytuj
  • Udostępnij
Granice obrony koniecznej Kazimierz Buchała s. 33-46
W sprawie sporu o tajemnicę adwokacką Kazimierz Buchała s. 35-51
Społeczne znaczenie obrony i jej zadania w warunkach społeczeństwa socjalistycznego Kazimierz Buchała s. 36-41
Czy odczytywać protokoły wyjaśnień oskarżonych i zeznań świadków przed pytaniami sądu i stron procesowych Kazimierz Buchała s. 36-46
Ustawa o zwalczaniu spekulacji - a inne normy karne : (zbieg przepisów) Kazimierz Buchała s. 39-51
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Kazimierz Buchała s. 48-50
Ogólna problematyka naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu z art. 145 k.k. Kazimierz Buchała s. 49-58
Nowe ujęcie karalnego marnotrawstwa i niegospodarności w art. 217 k.k. Kazimierz Buchała s. 49-60
Nadmierna szybkość pojazdów jako przyczyna wypadków drogowych Kazimierz Buchała s. 54-67
W sprawie „znikomego społecznego niebezpieczeństwa czynu" Kazimierz Buchała s. 66-74
Z problematyki tzw. zasad ostrożności w ruchu drogowym Kazimierz Buchała s. 68-77
Informacja o międzynarodowej konferencji poświęconej 40 rocznicy procesów norymberskich Kazimierz Buchała s. 73-74
W sprawie szanowania tradycji (dobrej) i rzeczowej dyskusji Kazimierz Buchała s. 75-82
"Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej", Kazimierz Buchała, Warszawa 1973 : [recenzja] Jacek Wasilewski Kazimierz Buchała (aut. dzieła rec.) s. 88-91
Dyskusja daleka od projektu kodeksu karnego i rzetelności Kazimierz Buchała s. 90-106
"Ueber den Vorsatz-Studien zur dänischen, englischen, deutschen und schwedischen Lehre und Rechtsprechung", Alf Ross, Baden-Baden 1979 : [recenzja] Kazimierz Buchała Alf Ross (aut. dzieła rec.) s. 103-105
Praskie sympozjum poświęcone obronie w społeczeństwie socjalistycznym Kazimierz Buchała s. 108-117
"Przestępstwa w komunikacji drogowej", K. Buchała, Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski Kazimierz Buchała (aut. dzieła rec.) s. 119-120
Niektóre problemy zabójstwa pod wpływem silnego afektu Kazimierz Buchała s. 123-145
Podziękowanie Kazimierz Buchała s. 154