Znaleziono 3 artykuły

Alicja Witkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"W poszukiwaniu formuły gatunkowej eseju", Alicja Witkowska, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Alicja Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 182
"Z zagadnień teorii eseju (na przykładzie twórczości Jana Parandowskiego)", Alicja Witkowska, "Ruch Literacki" z. 2 (1981) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Alicja Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 213
"W poszukiwaniu formuły gatunkowej eseju", Alicja Witkowska, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Alicja Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 374