Znaleziono 3 artykuły

Krzysztof Zajas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fantazmaty Sarmaty albo historia Polskiej Kompanii Kresowej : o dzielnej książce Jana Sowy "Fantomowe ciało króla" Krzysztof Zajas s. 63-70
"Wilno literackie na styku kultur", pod red. Tadeusza Bujnickiego i Krzysztofa Zajasa, Kraków 2007 : [recenzja] Dorota Samborska-Kukuć Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Krzysztof Zajas (aut. dzieła rec.) s. 186-189
Polska postkolonialna przygoda Krzysztof Zajas Dariusz Skórczewski (aut. dzieła rec.) s. 215-227