Znaleziono 6 artykułów

Krystyna Zamiara

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Jerzy Giedymin (1925-1993) Krystyna Zamiara s. 42-45
Dylemat: filozofia nauki czy historia nauki - w ujęciu kulturoznawczym Krystyna Zamiara s. 51-66
O filozofii nauki rozmawiają Małgorzata Czarnocka Helena Eilstein Adam Grobler Elżbieta Kałuszyńska Barbara Kotowa Władysław Krajewski Jadwiga Mizińska Elżbieta Pietruska-Madej Marian Przełęcki Krystyna Zamiara s. 175-199
Z inspiracji Jerzego Giedymina Elżbieta Pietruska-Madej Krystyna Zamiara (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Jak być dobrym empirystą", Paul K. Feyeraband, tłum K. Zamiara, Warszawa 1979 : [recenzja] Dariusz Sobkowicz Paul K. Feyeraband (aut. dzieła rec.) Krystyna Zamiara (tłum.) s. 210-212
"Prolegomena do teorii wartości. Zwierzenie", Wacław Mejbaum, Szczecin 1994 : [recenzja] Krystyna Zamiara Wacław Mejbaum (aut. dzieła rec.) s. 220