Znaleziono 7 artykułów

Jan Zubka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd treści "Acta Apostolicae Sedis" z 1967 r. Jan Zubka s. 303-314
Przegląd ustawodawstwa powszechnego ogłoszonego w "Acta Apostolicae Sedis" w 1966 r. Jan Zubka s. 309-333
Uwagi do recenzji Ks. Jana Zubki o dziele Ks. Mariana Mychry pt. „Prawo Karne”, t. II : „Kara”, M. Myrcha, Warszawa 1960 Marian Fąka Marian Mychra (aut. dzieła rec.) Jan Zubka (aut. dzieła rec.) s. 345-347
Przegląd ustawodawstwa powszechnego, ogłoszonego w AAS 1965 Jan Zubka s. 375-379
"Prawo karne", Marian Mychra, Warszawa 1960 : [recenzja] Jan Zubka Marian Mychra (aut. dzieła rec.) s. 380-389
"Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX wieku", Aleksy Petrani, Lublin 1961 : [recenzja] Jan Zubka Aleksy Petrani (aut. dzieła rec.) s. 383-387
Przegląd ustawodastwa powszechnego ogłoszonego w "Acta Apostolicae Sedis " 1965 r. Jan Zubka s. 421-428