Znaleziono 3 artykuły

Paul de Man

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Epistemologia metafory Paul de Man Maria Bożena Fedewicz (tłum.) s. 111-132
Retoryka tropów (Nietzsche) Paul de Man Artur Przybysławski (tłum.) s. 193-205
Metafora : "Rozprawa o nierówności" Paul de Man Artur Przybysławski (tłum.) s. 225-245