Tytuł Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty
ISSN 2084-3550
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty
2010, Tom 1-2 (12-13)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Doświadczenia górskie w pisarstwie Jerzego Stempowskiego Andrzej Sulikowski s. 362, 7-17
Światopogląd Konstantego Jeleńskiego : próba rekonstrukcji Paweł Bem s. 18-94, 362
Księga pogody ducha Jerzy Roman Krzyżanowski s. 362, 95-102
"Obdarowuje Pan nas tutaj ciągle..." : Manfreda Kridla pomoc dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Adam F. Kola s. 103-136, 362
Działalność wydawnicza o. Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego OP podczas II wojny światowej w latach 1940-1943 Robert Zadura s. 137-157, 362
Komitet dla Spraw Kraju : zarys działalności Adama Ciołkosza w latach 1940-1942 Lilla Barbara Paszkiewicz s. 158-173, 362
Polska obecność artystyczna we Francji - próba oceny stanu badań Ewa Bobrowska s. 175-186, 362
Co drugi dzień wernisaż : polskie wydarzenia artystyczne w Wielkiej Brytanii w roku 1959 Mirosław Adam Supruniuk s. 187-241, 362
Powojenna emigracja polskich artystów do Kanady - rozwój życia artystycznego w nowej rzeczywistości w latach 40. i 50. XX wieku : (zarys problematyki w świetle prasy kanadyjskiej) Katarzyna Szrodt s. 242-270, 362
Korespondencja Kazimierza Wierzyńskiego i jego żony Haliny z Ludwikiem Krzyżanowskim - listy z lat 1947-1958 i 1976-1977 Beata Dorosz s. 271-304, 362
Antoni Borman i Michał Chmielowiec: O "Wiadomościach" w oczach SB ciąg dalszy Paweł Libera s. 305-313, 362
List do pani Hanki (appendix) Anna Mieszkowska s. 314-315, 362
40 lat nieobecności : Jerzy Alexandrowicz (1886-1970) Anna Supruniuk s. 317-319
Moje spotkanie z profesorem Jerzym S. Alexandrowiczem w Plymouth Wiesław Makarewicz s. 319-321
Jego serce zostało we Lwowie : wspomnienie o Gwidonie Boruckim (1912-2009) Anna Mieszkowska s. 322-329
Profesor Jerzy Peterkiewicz (1916-2007) Alicja Moskalowa Magdalena Szwejka (tłum.) s. 330-332
Księgarz i przyjaciel muz : Kazimierz Romanowicz (1916-2010) Mirosław Adam Supruniuk s. 333-335
Zofia Romanowiczowa (1922-2010) Erik Veaux s. 336-342
In memoriam : Felicja Zofia Górska Romanowicz (1922-2010) Alice-Catherine Carls s. 343-345
Emigracja - kalkulacja Beata Dorosz Jerzy Giedroyć (aut. dzieła rec.) Aleksander Janta-Połczyński (aut. dzieła rec.) s. 347-359
Themersonowski Festiwal w Płocku Paulina Matysiak s. 360-361