Tytuł Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty
ISSN 2084-3550
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty
2007, Tom 1 (9)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mickiewiczana w dorobku naukowym Marii Danilewicz Zielińskiej Mirosław Strzyżewski s. 293, 7-15
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Szkice o literaturze emigracyjnej" - jako autobiografia Kazimierz Adamczyk s. 16-27, 293
  Zacytuj
 • Udostępnij
Obrazy domu w twórczości Czesława Bednarczyka Wojciech Ligęza s. 28-41, 293
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Te wiersze to literatura i serce..." : o religijnych intuicjach Beaty Obertyńskiej Krzysztof A. Dorosz s. 293, 42-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
Obraz barbarzyńcy w twórczości Bogumiła Andrzejewskiego Dorota Heck s. 293, 52-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poeta rzeki Heraklita - kategoria pamięci w twórczości poetyckiej Zdzisława Marka Marta Gessek s. 293, 57-73
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poezja, czyli ćwiczenie się w wolności : ("Apoteoza tańca" Witolda Wirpszy) Zbigniew Chojnowski s. 293-294, 74-82
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Stary lubieżny dziadu, pora tobie do grobu..." : późne elegie (?) Czesława Miłosza Józef Olejniczak s. 294, 83-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Miłosz i nacjonalizm Wacław Lewandowski s. 294, 88-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gdyby nie było "Kultury" : Jerzy Giedroyc i próba reaktywowania "Wiadomości" w 1945 roku Mirosław Adam Supruniuk s. 294, 93-109
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nienapisana recenzja, czyli rzecz o warsztacie krytycznym Michała Chmielowca Rafał Moczkodan s. 110-120, 294
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Happy-end" - historia z drugiej ręki Kazimierz Adamczyk s. 121-128, 294
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słowo o tym, jak emigranci do szkoły szli - Stempowski, Gombrowicz i Miłosz Maciej Wróblewski s. 129-134, 294
  Zacytuj
 • Udostępnij
Na pograniczu jawy i snu - bohaterek powieści Zofii Romanowiczowej zmagania z podświadomością Aneta D. Jadowska s. 135-143, 294
  Zacytuj
 • Udostępnij
Litewska kultura w warunkach emigracji powojennej : (literatura i sztuki piękne w obozach dla Displaced Persons) Swietłana Czerwonnaja s. 145-164, 294
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słowo o Stanisławie Szukalskim - życiorys Roman Romanowicz s. 165-169, 294
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stanisław Szukalski's "Projects in Design" Dorota Chudzicka s. 170-175, 294
  Zacytuj
 • Udostępnij
Niemy śpiewak : rozdział z autobiografii Stanisław Szukalski Alicja Skarbińska-Zielińska (tłum.) s. 176-183, 294
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stowarzyszenie Artystów Polskich w Ameryce (PAAS) Anna B. Rudek s. 184-195, 294
  Zacytuj
 • Udostępnij
The Tate Gallery and Poland Krzysztof Cieszkowski s. 196-202, 294
  Zacytuj
 • Udostępnij
Emigracja i SB - jeden dokument, wiele pytań Stanisław Paczyński s. 203-229, 294
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie Janusza Kryszaka z pobytu w Londynie w sierpniu i wrześniu 1987 roku Sylwia Galij-Skarbińska Wojciech Polak s. 230-239
  Zacytuj
 • Udostępnij
Józef Garliński (1913-2005) Jerzy Roman Krzyżanowski s. 241-243
  Zacytuj
 • Udostępnij
Irena Hradyska - Irena Chmielowiec (1915-2006) Mirosław Adam Supruniuk s. 244-245
  Zacytuj
 • Udostępnij
Długie i piękne życie : Witold Leitgeber (1911-2007) Mirosław Adam Supruniuk s. 246-247
  Zacytuj
 • Udostępnij
Michała Lisińskiego (1914-2000) ucieczka z łagru Józef Lewandowski s. 248-250
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tadeusz Żenczykowski (1907-1977) : wspomnienie Andrzej Pomian s. 251-254
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jerzy Giedroyc w zwierciadle epistolografii Piotr Rambowicz Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 255-261
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Trzeba umieć zapomnieć" (Marian Hemar), czyli autobiografia Włady Majewskiej Anna Mieszkowska Włada Majewska (aut. dzieła rec.) s. 261-265
  Zacytuj
 • Udostępnij
Hemar zmanipulowany Izolda Kiec Anna Mieszkowska (aut. dzieła rec.) s. 265-273
  Zacytuj
 • Udostępnij
Hemar - mniej znany Beata Dorosz Marian Hemar (aut. dzieła rec.) s. 273-276
  Zacytuj
 • Udostępnij
Powróćmy jak za dawnych lat... Anna Mieszkowska Dariusz Michalski (aut. dzieła rec.) s. 276-279
  Zacytuj
 • Udostępnij
Naukowe czytadło... Rafał Moczkodan Konrad Witold Tatarowski (aut. dzieła rec.) s. 279-281
  Zacytuj
 • Udostępnij
Literackie skarby archiwum RWE Piotr Rambowicz Konrad Witold Tatarowski (aut. dzieła rec.) s. 281-289
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z maską na twarzy Ryszard Löw s. 290-291
  Zacytuj
 • Udostępnij