Tytuł Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty
ISSN 2084-3550
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 44
Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty
2002/2003, Tom 5/6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisława Kościałkowskiego droga do prawdy : refleksje inspirowane książką "Via lucis" Krzysztof Stachewicz s. 7-21
"Znosić wygnanie w tym pięknym, ...ale jakże obcym kraju" - lata amerykańskie Manfreda Kridla Andrzej Karcz s. 23-37
"Et in Arcadia ego" : obraz i słowo w najnowszej poezji Andrzeja Buszy Beata Tarnowska s. 39-55
O malarstwie Leona Weissberga Jerzy Malinowski s. 57-61
Twórczość Mariana Kratochwila Zbigniew Kratochwil s. 63-72
"Trzykrotnie ucałowany przez muzę" Aleksander Tansman Jerzy Tuszewski s. 73-84
Jerzy Stempowski - Iwan Senkiw : dzieje przyjaźni Andrzej Stanisław Kowalczyk s. 85-118
Listy do pani Hanki Anna Mieszkowska s. 119-142
Jerzy Giedroyc a "przełom październikowy" w Polsce Zbigniew Girzyński s. 143-153
Setna rocznica urodzin Józefa Mackiewicza Wacław Lewandowski s. 155-156
Głos wiernego czytelnika Czesław Miłosz s. 157-159
Józefa Mackiewicza filozofia człowieka i polityki Wojciech Chudy s. 160-175
Józef Mackiewicz w Niemczech : pisarz jeszcze nie znany? Tomasz Mianowicz s. 176-189
Recepcja Józefa Mackiewicza na Węgrzech Lajos Pálfalvi s. 190-193
Wojna i polityka w prozie Józefa Mackiewicza Maria Zadencka s. 194-203
Znaki przestrzeni jako środki dyskursu ideowego w "Drodze donikąd" Reinhard Veser Wojciech Szreniawski (tłum.) s. 204-214
Spotkanie z niepojętym : (kilka uwag o "Drodze donikąd") Aleksander Fiut s. 215-223
Sprawy i sprawki Miasojedowów Jan Zieliński s. 224-232
"Kontra" Józefa Mackiewicza : o postaciach i technikach powieściowych Waldemar Jakubowski s. 233-248
"Nie trzeba głośno mówić" - powieść historyczna czy polityczna? Jerzy Roman Krzyżanowski s. 249-255
Józef Mackiewicz - od strony Ponar Natan Gross s. 256-272
Józef Mackiewicz - fakty i mity Zenowiusz Ponarski s. 273-301
Józef Mackiewicz w jury nagrody "Wiadomości" Stefania Kossowska s. 302-306
Dzień z Józefem Mackiewiczem Jadwiga Maurer s. 307-310
Józef Mackiewicz Stanisław Wujastyk s. 311-315
Józefa Baua znaki obecności (1920-2002) Ryszard Löw s. 317-320
Yoram Bronowski (1948-2001) Ryszard Löw s. 321-323
Janusz Eichler z Argentyny (1923-2002) Mirosław Adam Supruniuk s. 324-330
Droga pani Łucjo... : Łucja Gliksman (1913-2002) Artur Nowak s. 331-334
O pani Łucji, której już nie ma : Łucja Pinczewska-Gliksman (1913-2002) Ryszard Löw s. 335-337
Michał Kobielak - Wilno, 1940 : Zygmunt Fijałkowski (1920-ok. 1983) Krystyna Eichler s. 338-339
Teresa Lewandowska (1928-1983) Józef Lewandowski s. 340-350
Fragmenty trudnej korespondencji : Zygmunt Ławrynowicz (1925-1987) Florian Śmieja s. 351-357
Adam Marian Tomaszewski (1918-2002) Janusz Kryszak s. 358-359
Kali czyli magia pędzla : Hanna Gordziałowska-Weynerowska (1919-2000) Eugeniusz Stanisław Kruszewski s. 360-362
Polscy studenci w Libanie 1942-1952 Krystyna Eichler s. 363-365
Zapiski studenta rozbrojonego Ryszard Demel s. 366-379
Antologia Bogdana Czaykowskiego Janusz Kryszak Bogdan Czaykowski (aut. dzieła rec.) s. 381-386
Kto (na Boga!) jest "księciem poetów"? Wacław Lewandowski Bogdan Czaykowski (aut. dzieła rec.) s. 384-386
Pegaz jako koń polski Karolina Famulska Wojciech Antoni Wierzewski (aut. dzieła rec.) s. 386-389
Między kulturami - polscy twórcy w Ameryce Rafał Moczkodan H. Stephan (aut. dzieła rec.) s. 389-391
Przemilczana książka Piotr Rambowicz Michał Bąkowski (aut. dzieła rec.) s. 391-395
Profesjonalna i moralna odpowiedzialność biografa Liliana Rydzyńska Bogumiła Żongołłowicz (aut. dzieła rec.) s. 395-399
Zjednoczenie Europy w "Kulturze" Ewelina Godlewska Iwona Hofman (aut. dzieła rec.) s. 399-402