Tytuł Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty
ISSN 2084-3550
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 43
Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty
2000, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Emigracyjne dzienniki podróży - próba rekonesansu Krzysztof Ćwikliński s. 7-19
Metafory moralisty - o poezji Tadeusza Sułkowskiego Wojciech Ligęza s. 21-34
"Kultura" w Ameryce : "Fragments" (1973-1979) Mirosław Adam Supruniuk s. 35-56
O teatrze Bronisława Przyłuskiego Dobrochna Ratajczakowa s. 57-73
Bronisław Przyłuski Marta Mroczkowska s. 75-83
Pisarz na wygnaniu a styl, cz. 2 Julian Gorkin Konstanty Aleksander Jeleński Margaret Storm-Jameson George Tabori George Urban Anna Branach (tłum.) s. 85-91
Literatura polska w przekładach hebrajskich Ryszard Löw s. 93-101
W drodze i po drodze - polskie korzenie hebrajskiego kabaretu Natan Gross s. 103-111
Maria Wertenstein do Kazimiery Kott - listy z lat 1946-1949 Maria Wertenstein s. 113-130
Listy Jerzego Stempowskiego do Janiny i Wacława Kościałkowskich Jerzy Stempowski s. 131-167
O Jerzym Stempowskim Janina Kościałkowska s. 169-173
Na śladach nieśpiesznego przechodnia Wacław Kościałkowski s. 175-176
Z archiwum Jerzego Stempowskiego Jerzy Stempowski s. 177-190
W szpitalu starozakonnym na Czystem Jerzy Stempowski s. 178-181
Sytuacja moralna kontynentu Jerzy Stempowski s. 182-190
Wyspa - uwagi o dodatkach do archiwów Stefanii Zahorskiej Maja Elżbieta Cybulska s. 191-196
Samotności nikt nie wybiera... Anna Frajlich Czesław Miłosz s. 197-205
Życie, praca, zadania twórcy na emigracji Bolesław Taborski Beata Tarnowska s. 207-220
Bardzo luźne wspomnienia z wczesnego dzieciństwa Jerzy Giedroyc Mirosław Adam Supruniuk s. 221-232
Kazimierz Brandys (1916-2000) Agata Tuszyńska s. 233-236
Jerzy Giedroyc (1906-2000) Stefania Kossowska s. 237-238
Wczesne lata warszawskie : Gustaw Herling-Grudziński (1919-2000) Krzysztof Muszkowski s. 239-240
Swoje jednak trzeba robić : Benedykt Heydenkorn (1906-1999) Florian Śmieja s. 241-247
Starszy pan z St. Andrews czyli Stanisław Kotwicz (1896-1976) Anna Mieszkowska s. 248-254
Spełnione powołanie : Regina Kowalewska (1909-1999) Anna Mieszkowska s. 255-257
W. S. Kuniczak (1930-2000) Jerzy Roman Krzyżanowski s. 258-259
Wspomnienie o Bronisławie Mazowieckim (1907-1997) Jan Winczakiewicz s. 260
Alfred Schütz (1910-1999) Anna Mieszkowska s. 261-266
Beniamin Tenenbaum-Tene (1914-1999) Ryszard Löw s. 267-268
Audycje polskie z Paryża Jan Winczakiewicz s. 269-277
W polskiej szkole DP w Niemczech po drugiej wojnie światowej : wspomnienia ucznia z lat 1945-1949 Wacław J. Jędrzejczak s. 278-284
Bez męczeńskiej aureoli : wspomnienia czasu emigracji Zdzisław Kosiński s. 285-291
Jak powstawała książka "Janta. Człowiek i pisarz" Jerzy Roman Krzyżanowski s. 292-294
Ze wspomnień asesora sądu polowego Kazimierz Zamorski s. 295-298
Życie i dzieło Szymona Konarskiego - wystawa w Sandomierzu Krzysztof Ćwikliński s. 299-300
"Kontury" - izraelskie pismo literackie Paweł Tański s. 301-307
"World Literature Today" - ku czci Czesława Miłosza Rafał Moczkodan s. 307-311
"... w sposób zbyt uproszczony, a na dodatek tendencyjny.." Wacław Lewandowski Rafał Habielski (aut. dzieła rec.) s. 312-316
Opowieść rozumiejąca Jan Wolski Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 316-317
Szkice do różnych obrazów Barbara Czarnecka Zbigniew Andres (aut. dzieła rec.) s. 318-320
Rozczarowujące "Emigracje..." Rafał Moczkodan Józef Olejniczak (aut. dzieła rec.) s. 321-322
Krajobrazy Czesława Miłosza Jan Wolski Beata Tarnowska (aut. dzieła rec.) s. 322-324
Książka o "Kulturze" Mikołaj Tyrchan Janusz Korek (aut. dzieła rec.) s. 324-331