Tytuł Rocznik Mińsko-Mazowiecki
ISSN 1232-633X
Wydawca Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Rocznik Mińsko-Mazowiecki
2014, Tom 22

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Najstarsza karta z historii Mińska Mazowieckiego : W 600-lecie istnienia osady Eryk Szubiński s. 7-11
Kuflew i Kozłów a ich prawa miejskie (XVI w.) Eryk Szubiński s. 13-17
Wokół historii wsi ładzyńskiej oraz folwarku, dziejów rodziny Cudnych i nie tylko Czesław Kazimierz Cudny s. 19-37
Ogólnożydowski Związek Robotniczy „Bund” w Mińsku Mazowieckim w II RP : ocena stanu organizacyjnego, struktur partyjnych i wpływóww Alicja Gontarek s. 39-44
Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mińsku Mazowieckim 1944-1956 : zmiany strukturalne i działania operacyjne : częśćdruga Andrzej Gągol s. 45-62
Kapela, grać! : zwyczaje weselne na podmińskiej wsi w latach 70. i 80. XX w. Zdzisław Ćmoch s. 63-92
Kościół i parafia w Starogrodzie dekanatu Siennica : historia i stan obecny Stanisław Całka Franciszek Zwierzyński s. 93-96
30 lat parafii św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim Zbigniew Grzesiak s. 97-111
Sztandar Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego : historia i okoliczności ufundowania Franciszek Zwierzyński s. 113-114
Wobec dwóch wrogów : raporty kontrwywiadowcze obwodu „Jamnik”- „Kamień" Armii Krajowej kwiecień-lipiec 1944 r. Damian Sitkiewicz s. 115-136
Genealogia linii hrabiowskiej rodziny Jezierskich Damian Sitkiewicz s. 137-146
Pamięci Rodziny Hryniewickich Elżbieta Hryniewicka-Kałek s. 147-151
Od Chochołu do Kottubanki : Bronisław Wiącek (1914-1942) - próba rekonstrukcji biografii na podstawie badań archiwalnych Marta Gańko s. 153-169
Korespondencje własne z Mińska Mazowieckiego socjalistycznego dziennika „Robotnik” (1919 r.). s. 175-178
„Ten wysoki bez zębów” : mord we wsi Ostrów w powiecie mińsko mazowieckim (1932 r.) Marek Romański s. 179-182
Skarga Stanisława Motowidło do zarządu Związku byłych Ochotników Wojska Polskiego, oddział w Mińsku Mazowieckim (1939 r.) Stanisław Motowidło s. 183-184
Ksiądz Zygmunt Jarkiewicz ze wsi Kiczki pod obstrzałem komunistycznej propagandy prasowej (1946 r.). s. 185-188
Informacja o działalności samorządów mieszkańców w Mińsku Mazowieckim w kadencji 1978-1980. s. 189-195
20 lat Salezjanów w Mińsku Mazowieckim : materiały do historii salezjańskich placówek szkolnych Zbigniew Grzesiak s. 197-201
Rycerze Wolności i Niepodległości : w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego nieco osobistych refleksji i okruchów wspomnień Stanisław Całka s. 203-205
Stukasy bombardują Jakubów : wspomnienie naocznego świadka Ryszard Rawski s. 207-209
Życie codzienne w okupowanym przez Niemców Mińsku Mirosław Lissowski s. 211-217
Moja pierwsza praca w fabryce K. Rudzki i S-ka w czasie drugiej wojny światowej w Mińsku Mazowieckim Józef Orliński s. 219-222
Zenon Juliusz Lissowski we wspomnieniach syna - Mirosława Lissowskiego Mirosław Lissowski s. 223-228
Co wydarzyło się 8 marca 1944 r.? : garść uwag o wojennej historii Ładzynia Czesław Kazimierz Cudny s. 229-236
Wspomnienie z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego z terenu południowego Śródmieścia Alicja Lutostańska s. 237-239
Nowy kościół w Kałuszynie (1896 r.) s. 241-242
Przepis na nalewkę malinową i herbacianą oraz inne porady podane przez Litwinkę z Nowomińska (1902 r.). s. 243-0
Zabobony i wierzenia ludowe ze wsi Mała Wieś w gminie Kuflew w okresie II RP s. 245-246
Kapliczki, krzyże, drewniane zamki w Siennicy i jej okolicach (1927 r.) Br. Brauła J. Janicki J. Sadowski P. Szeląg s. 247-249
Wycieczka do Transboru z dnia 11 września 1927 r. P. Szeląg s. 251-252
Fotogaleria. s. 259-266