Tytuł Rocznik Mińsko-Mazowiecki
ISSN 1232-633X
Wydawca Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Rocznik Mińsko-Mazowiecki
2013, Tom 21

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanowiska i znaleziska archeologiczne nad środkowym Świdrem Zdzisław Ćmoch s. 7-37
Mińskie księgi metrykalne : źródło wiedzy historycznej i genealogicznej Andrzej Plichta s. 39-57
Folwark starogrodzki i jego właściciele Stanisław Całka Franciszek Zwierzyński s. 59-66
Legalne organizacje społeczne w powiecie mińskomazowieckim do 1914 roku Wojciech Jaworski s. 67-78
Działania bojowe Pociągu Pancernego nr 52 "Piłsudczyk" we wrześniu 1939 roku Piotr Twardowski s. 79-100
Działalność Juliana Grobelnego w latach 1939-1944 (poza "Żegotą") Damian Sitkiewicz s. 101-126
Stanisław Woźnica : muzyk totalny Piotr Dorosz s. 127-141
Kronika wydarzeń społeczno-politycznych w powiecie mińskomazowieckim w 1932 roku Alicja Gontarek Damian Sitkiewicz s. 143-177
Protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej ds. legalizacji Tajnego Nauczania w Mińsku Mazowieckim z 1945 roku. s. 179-185
Genealogia rodziny Bissen Andrzej Plichta s. 187-193
Stanisław Dłużewski (1865-1936) : właściciel Dłużewa Damian Sitkiewicz s. 195-198
Najstarsza (104 lata) harcerka na Mazowszu - Tola z Rawskich Dobrowolska (1908-2012) Miron Krajewski s. 199-206
Tragiczne losy mińskich rodzin : rodzina Popielów Mirosław Lissowski s. 207-211
Kombatantka i nauczycielka : rzecz o Halinie Olczakowej z domu Jarockiej Franciszek Zwierzyński s. 213-220
Z kroniki kryminalnej Kałuszyna (1881 r.). s. 221-222
Obrzędy weselne w Latowiczu nad Świdrem. s. 223-224
Nowomińsk w oczach prasy. s. 225-231
Siennica i seminarium P. Szeląg s. 233-235
Mińsk oczami prasy międzywojennej. s. 237-240
Strzały w Mińsku Mazowieckim (1936 r.). s. 241-243
Nasi dziadkowie jako uczniowie i nauczyciele Maria L. Ekiel-Jeżewska s. 245-258
Od Kresów Wschodnich do Mińska : moje wspomnienia o rodzinie Belinów-Bylinów Ludwika Rejzner s. 259-265
Mój ojciec Josef Trojna Eliek Trojna s. 267-268
Wspomnienie o Janinie Luśni s. 269-271
Dla pamięci : moje wspomnienia ze wsi Nart Eliasz Roman Wąsak s. 273-280
Wokół pamiętników Bronisława Deskura Bronisław Deskur Mariusz Telepko Artur Ziontek s. 281-285
Pamięci powstańców styczniowych Piotr Wojdyga s. 287-290
50 lat Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Mińsku Mazowieckim (1963-2013) Tomasz Lipiński s. 291-294
Z historii konkursu krasomówczego w powiecie mińskim Małgorzata Michalik s. 295-296
"A Co Marszałek..?" : ogólnopolski konkurs na projekt muralu Maciej Cudny s. 297-299
Sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego za okres od 19 maja 2012 r. do 16 marca 2013 r. Tomasz Adamczak s. 301-304
Nabytki przekazane do zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego w 2013 r. : spuścizna po Janie Himilsbachu i inne Tomasz Adamczak s. 305-322
Fotokronika. s. 323-331