Tytuł Rocznik Mińsko-Mazowiecki
ISSN 1232-633X
Wydawca Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Rocznik Mińsko-Mazowiecki
2015, Tom 23

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kuflew i Kozłów a ich prawa miejskie Eryk Szubiński s. 5-18
Studium o rodzinie Cudnych z Ładzynia Czesław Kazimierz Cudny s. 15-66
Rola wspólnoty ludzkiej w polskiej oczywistości Mariusz Mysiakowski s. 67-77
Obozy pracy przymusowej dla Żydów w powiecie mińskim w latach 1939-1943 Ewa Maria Borkowska s. 79-106
Konspiracja zbrojna ugrupowań narodowych w powiecie mińskim 1939-1949 : część 1 Damian Sitkiewicz s. 107-124
Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mińsku Mazowieckim 1944-1956 : kontrola życia społeczno-politycznego i gospodarczego : część trzecia Andrzej Gągol s. 125-162
Analiza demograficzno-historyczna największych jednostek osadniczych powiatu mińskiego : historia i teraźniejszość Eryk Szubiński s. 163-176
Wspomnienie o doktorze medycyny Adamie Patockim (1873 -1944) Hanna Sławińska-Kunachowicz Andrzej Sławiński s. 177-179
Eugeniusz Religa (1909-1995) - międzywojenny nauczyciel i żołnierz Zdzisław Ćmoch s. 181-189
Nieznane karty tajnego nauczania - Jadwiga Dzięgielewska Zdzisław Ćmoch s. 191-197
„Czarodziej Kwiatów”, Iluzjonista „Jansta” - Janusz Goździk Krystyna Piłka s. 199-201
Wspomnienie o magister Wandzie Bubień - kierowniku laboratorium Rudka Krystyna Piłka s. 203-204
Kolonia letnia w Janowie (1892 r.). s. 205-207
Z wizytą w Kałuszynie (1904 r.). s. 209-210
Protokół zebrania członków Związku Zawodowego Pracowników Dróg Kołowych, oddział w Mińsku Mazowieckim (1934 r.) Wacław Augustowski Edward Majewski s. 211-213
Mińska „Wielka Wsypa” : inne spojrzenie Jan Krajewski s. 215-217
Wspomnienia o Mińsku, o życiu Krystyna Piłka s. 219-220
Wspomnienie Mińska z okresu dzieciństwa Janusz Słomczyński s. 221-227
Kulturalna niedziela : spotkanie w Bibliotece Gminnej w Jakubowie w dniu 6 lipca 2014 roku : odczyt Alicja Lutostańska s. 229-232
„Aleja Gwiazd Literatury" : projekt promocji i kultury czytelnictwa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim Elżbieta Sieradzińska s. 233-236
O Julii Hartwig Remigiusz Grzela s. 237-239
Laudacja Remigiusz Grzela s. 241-244
Jak być kochanym Janusz Głowacki s. 245-247
List Czesława Cudnego do Redakcji „Rocznika Mińskomazowieckiego” Czesław Cudny s. 249-251
List Redakcji „Rocznika Mińskomazowieckiego” do Eryka Szubińskiego Alicja Gontarek Damian Sitkiewicz s. 253-0
Sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego za okres od 22 marca 2014 roku do 28 marca 2015 roku Tomasz Adamczak s. 255-258
XIV Społeczna Kwesta na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków 31 października-1 listopada 2015 roku Tomasz Adamczak s. 259-260
Nabytki Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego w 2015 roku Tomasz Adamczak s. 261-264
Galeria nabytków Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego w 2015 roku. s. 265-270
Fotogaleria. s. 271-284
Podziękowania. s. 285-288