Tytuł Rocznik Mińsko-Mazowiecki
ISSN 1232-633X
Wydawca Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Rocznik Mińsko-Mazowiecki
2012, Tom 20

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Operacje lotnicze - zrzuty cichociemnych w "Obwodzie Mewa-Kamień" podczas drugiej wojny światowej Stanisław Chojnowski s. 59-75
Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mińsku Mazowieckim 1944-1956 : część 1 Andrzej Gągol s. 77-101
Aleksander Nieczajew - dawny burmistrz Nowomińska (1906-1911) w Łowiczu : (migawka historyczna) Alicja Gontarek s. 161-162
Nowomińskie Towarzystwo Śpiewacze (1905 r.). s. 225-226
Pensja Marii Grochowskiej w Mińsku Mazowieckim. s. 227-229
List Eugeniusza Hamberga do ministra kultury, Aleksandra Krawczuka, w związku z historią pałacu i cmentarza w Mińsku Mazowieckim (1988 r.). Eugeniusz Hamberg s. 231-240
"Dom pod akacjami" : opowiadanie inspirowane życiem Kazimierza Wójcika - szewca z Mińska Mazowieckiego Piotr Romaszuk s. 247-251
Złota jesień : część pierwsza Stanisław Gnoiński s. 267-322
Wystąpienie wiceprzewodniczącego rady miejskiej Mińska Mazowieckiego Michała Górasa podczas uroczystości pogrzebowych księdza prałata Jana Sikory : mowa pożegnalna. Michał Góras s. 323-324
Przemówienie Andrzeja Kołpak-Klewszczyńskiego z okazji pięćdziesięciolecia egzaminu dojrzałości 1962-2012 (Liceum im. J. Marchlewskiego). Andrzej Kołpak-Klewszczyński s. 325-326
List Mirosława Lisowskiego. Mirosław Lisowski s. 327-331
List prof. dr. hab. Zygmunta Świechowskiego, skierowany do Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego z okazji wydania książki Alicji Lutostańskiej. Zygmunt Świechowski s. 333-0
Przemówienie Alicji Lutostańskiej w dniu 12 września 2012 r. z okazji promocji jej książki pt. "Mińsk Mazowiecki - jedno miasto? Studium historyczno-urbanistyczne Mińska Mazowieckiego i Sandomierza". Alicja Lutostańska s. 335-337
Sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego za okres od 5 kwietnia 2011 do 19 maja 2012 roku. s. 339-343
Fotogaleria. s. 345-350