Tytuł Zeszyty Gdyńskie
ISSN 1896-3463
Wydawca Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Zeszyty Gdyńskie
2010, Numer 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Helena Głogowska s. 7-12
Gdynia 2010 w świadomości studentów Andrzej Chodubski s. 13-23
"Blaski i cienie" międzywojennej Gdyni z perspektywy Wilna - w latach kryzysu gospodarczego i początku wojny (1930-1940) Helena Głogowska s. 25-53
Gdy w Gdyni była drewniana Warszawa Aleksander Pawelec s. 55-65
Bohaterski dowódca obrony Gdyni w 1939 roku - płk Stanisław Dąbek Grzegorz Piwnicki s. 67-75
Zniszczenia Gdyni w wyniku bombardowań, ostrzału artyleryjskiego i walk od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej Kazimierz Małkowski s. 77-84
Straty Gdyni w kampanii polskiej 1939 roku Bogdan Zalewski s. 85-91
Wysiedlenia rodziny Zegarskich z Gdyni w 1939 i 1940 roku Irena Zegarska-Becker s. 93-104
Dzieciństwo i młodość w Gdyni w latach 1939-1945 Małgorzata Stepko s. 105-114
Zarys dziejów "Polskiej YMCA" i jej gdyńskiego ogniska w latach 1932-1950 Mariusz Kardas s. 115-135
Gdynia - moje ulubione miasto s. 137-144
Żeńskie wspólnoty zakonne w Gdyni Orłowie Mirosław Gawron s. 145-150
Nowe media i współczesne dziennikarstwo Natalia Iwaszko s. 151-163
Sport i polityka w optyce teorii gier Miron Kłusak s. 165-175
Miejsce Gdyni w relacjach polsko-kanadyjskich Paweł Trawicki s. 177-180
Mity i stereotypy w postrzeganiu mniejszości narodowych i etnicznych Adam Klein Grzegorz Piwnicki s. 181-204
Regulacje normatywnoprawne dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych na Wybrzeżu Gdańskim Adam Klein s. 205-222
Współczesny krajobraz sakralny Gdyni Lucyna Przybylska s. 223-230
Jeździmy do Wilna Kazimierz Iwaszko s. 231-233
Noty o autorach. s. 235-238