Tytuł Zeszyty Gdyńskie
ISSN 1896-3463
Wydawca Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Zeszyty Gdyńskie
2009, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Helena Głogowska s. 7-12
Jednostka a kształtowanie życia społeczno-politycznego społeczności lokalnej Andrzej Chodubski s. 13-26
Obywatel w przestrzeni publicznej miasta Miron Kłusak s. 27-39
Tożsamość miejsc i ludzi : Gdynia i gdynianie Magdalena Szmytkowska s. 41-53
Czy gospodarka morska ma jeszcze znaczenie? : przeobrażenia struktury gospodarczej Gdyni Michał Graban s. 55-64
Znaczenie symboli narodowych a prawo Unii Europejskiej : na przykładzie Stoczni Gdynia Maja Głuchowska s. 65-75
Ks. Stefan Kwiatkowski organizator parafii katolickiej w Gdyni-Orłowie Mirosław Gawron s. 77-88
Posługa duszpasterska ks. Prałata Hilarego Jastaka podczas strajków gdyńskich stoczniowców i portowców w czasie Sierpnia '80 Jarosław Wąsowicz s. 89-139
Kwestie społeczno-polityczne w trójmiejskich przemówieniach i homiliach papieża Jana Pawła II Arkadiusz Modrzejewski s. 141-150
Jak to Gdynia kawalerią stała : tradycje kawaleryjskie przedwojennej Gdyni Mariusz Kardas s. 151-169
Polski wrzesień 1939 roku w Gdyni Grzegorz Piwnicki s. 171-193
Gdynia 1939 r. w życiu i twórczości białoruskiego pisarza Janki Bryla Helena Głogowska s. 195-211
Obraz i losy Gdyni w latach 1939–1945 Kamil Hoppe s. 213-223
Żołnierze włoscy w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej w Gdyni Kazimierz Małkowski s. 225-236
Ludobójstwo w Piaśnicy jesienią 1939 r. ze szczególnym uwzględnieniem losu mieszkańców Gdyni Elżbieta Maria Grot s. 237-265
Rok 1949 w Gdyni : "niepolityczna" rocznica września 1939 r. Piotr Semków s. 267-273
Marynarka Wojenna w polskiej polityce zagranicznej okresu międzywojennego : próba usystematyzowania Jerzy Będźmirowski s. 275-297
Udział Marynarki Wojennej w rozwoju gospodarczym Gdyni w latach 1945–1989 Bogdan Zalewski s. 299-313
Stosunek ludności Pomorza Gdańskiego do wspólnot mniejszościowych, imigrantów i obcokrajowców Adam Klein Grzegorz Piwnicki s. 315-343
Emigracja, Polska, region: gdzie jest miejsce dla młodych wykształconych kadr? Zofia Sujkowska s. 345-352
Wolność kultury Creative Commons na tle regulacji prawnych w Polsce Paweł Dąbrowski Jarosław Urbański s. 353-374
Z kroniki uczelni. s. 375-378
Noty o autorach. s. 379-384