Tytuł Zeszyty Gdyńskie
ISSN 1896-3463
Wydawca Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Zeszyty Gdyńskie
2012, Numer 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Helena Głogowska s. 7-15
Tradycja a wyzwania przyszłości w życiu kulturowym Gdyni Andrzej Chodubski s. 17-27
Komitet Białoruski w Gdyni w czasie II wojny światowej i zainteresowanie nim w okresie powojennym Helena Głogowska s. 29-42
Budowa pierwszej szkoły w Gdyni Cisowie w 1868 r. Mirosław Gawron s. 43-57
Gdynia w międzywojennej twórczości filmowej Mariusz Hybiak s. 59-65
Kazanie biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego podczas obchodów Święta Morza w Gdyni 29 czerwca 1935 r. Jarosław Wąsowicz s. 67-79
Rada Interesantów Portu Gdyni w świetle Roczników Rady z lat 1931-1938 Mariusz Kardas s. 81-106
Morski Urząd Celny w przedwojennej Gdyni Bronisław Poźniak s. 107-115
Wpływ idei harcerstwa na wychowanie młodzieży po II wojnie światowej - na przykładzie 4 Gdyńskiej Drużyny Harcerzy Kazimierz Małkowski s. 117-122
Przywództwo polityczne w armii Grzegorz Piwnicki s. 123-132
Organizacje pożytku publicznego a sprawy narodowościowe i etniczne na Wybrzeżu Gdańskim Adam Klein s. 133-143
Bezdomność współczesnym problemem. Przykład niesienia pomocy na wybranym ośrodku dla bezdomnych w Gdyni Czesław Sołtys s. 145-153
Z dziejów gdyńskiej szkoły urszulanek Daria Klich s. 155-193
Gdyńska Penelopa Piotr Szubarczyk s. 195-204
Z dziejów parafii rzymskokatolickich w Gdyni Cisowej - proces osadniczy i przymależność do struktury parafialnej Mirosław Gawron s. 205-210
Rola i znaczenie strajków sierpniowych w Gdyni Danuta Sadowska s. 211-214
Od miasta pracy do miasta zabawy - przeobrażenia tożsamości obywatelskiej Gdyni Michał Graban s. 215-231
Rola inwestycji transportowych w rozwoju Gdyni w latach 2004-2012 Michał Tuszyński s. 233-240
Schrony przeciwlotnicze w Gdyni Michał Szafrański s. 241-251
Obywatel wobec idei miasta XXI wieku Miron Kłusak s. 253-268
Z kroniki uczelni Kazimierz Iwaszko s. 269-270
Noty o autorach. s. 271-275